غذا های دریایی صید شده چگونه بر محیط زیست تأثیر می گذارند؟

ماهی صید شده دریایی نیز کاملاً عاری از خطاهای زیست محیطی نیست و به عنوان مثال بسیاری از عملیات ماهیگیری وجود دارد که نگرانی های زیست محیطی را در نظر نمی گیرند. به دلیل تقاضای مصرف کننده ، برخی از ماهی ها بیش از حد ماهیگیری شده اند.

اگر دوست دارید غذاهای دریایی بخورید اما نگران محیط زیست هستید ، توصیه می کنیم به دنبال ماهی های دریاییِ کمتر محبوب باشید. ماهی قزل آلا ، حلیبوت ، ماهی خال مخالی و سالمون را امتحان کنید. بقیه مطالب