مرگ وحشیانه رویای کودکان – مسائل جهانی

در سرتاسر جهان، نه میلیون کودک دیگر تا پایان سال 2022 به دلیل همه‌گیری کووید-19 در معرض خطر سوق دادن به کار کودکان قرار دارند که بدون دسترسی به پوشش حیاتی حمایت اجتماعی، ممکن است به 46 میلیون نفر افزایش یابد. اعتبار: Stella Paul/IPS. توسط باهر کمال (مادرید) جمعه 19 نوامبر 2021 سرویس مطبوعاتی اینتر …

ادامه مطلب