20 روش مقاوم سازی و تقویت ساختمان فولادی و بتنی

به جهت ساختمان های بتنی که قرار میباشد تغییر‌و تحول کاربری بدهند یا این که طبقات سازه ای آن قرار هست افزایش پیدا کند؛ باید دقت داشت که بارهای زنده، ضریب کلیدی ساختمان و همچنین مرحله کارایی ساختمان تغییر تحول پیدا می کند. خطاهای حین طراحی و یا این که ساخت، تغییر تحول کاربری بنا و از دست رفتن کل یا گوشه ای از گنجایش سازه به علت خوردگی میلگردهای فولادی از اهمیت ترین دلایلی است که نیاز به تقویت ساختمان بتنی را به مقاوم سازی روستایی مقاوم سازی ریه وجود می ­آورد. آسیب های وارده به اتصالات فلزی را می اقتدار به زخم های تیر، ستون، جوش، اجزا و چشمه اتصال و جراحت های وارده به اتصالات بتنی را به گسیختگی برشی، کمانش میلگرد طولی ستون و تیر، وجود درز سرد در محل اتصال و … در حالتی که در نمای ساختمان های جدید استعمال از این پانل ها مورد حیث باشد می توان در طراحی سازه اثرات همین پانل ها را بر روی مقاومت جانبی سازه به حساب آورد. کلیه موارد فوق مقاوم سازی کلیدی استعمال از شاتکریت را به یکی از از محبوب ترین روش ها مبدل نموده است. چه ساختمانهایی نیاز به مقاوم سازی دارند؟ از مهمترین کارداران موءثر در گزینش شیوه مطلوب مقاوم سازی ، هزینه مقاوم سازی ، مدل سازه و مقدار مقاوم سازی گزینه نیاز است. بخش های تکنیکی و اجرایی متعددی در حین طراحی و همچنین اجراء عملیات مقاوم سازی وجود دارااست لذا طبق معمول شرکت های مقاوم سازی به رخ شرکت های طرح و اجراء بوده (E.P.C) و کلیه عملیات از شروع تا انتها شامل: بازرسی، برداشت ، سونداژ و انجام آزمایشات گزینه نیاز تا تنظیم نقشه های چون ساخت (As built) و نیز مطالعه و طراحی فاز های یک و دو مقاوم سازی را کمپانی های مقاوم سازی انجام دیتا و در بخش اجراء طرح مقاوم سازی در صورتی کارفرما رغبت داشته باشد عملیات اجرایی آن را هم بر عهده می گیرند. در بعضا از انواع میراگرها ملاحظات زیبایی هم در لحاظ گرفته می شود تا در حالتی که بصورت نمایان بکار برده شوند، مشکلی از حیث معماری ایجاد ننمایند. همین میراگرها در بام و یا کف یک یا این که یک‌سری طبقه ساختمان کارگزاری می شوند و ساختار آن از سه پارامتر مهم جرم، استهلاک و سختی تشکیل شده اند.این میراگرها از مدل میراگرهای غیرفعال هستند از همین رو می قدرت آن را به عنوان ابزاری جهت مقاوم سازی نیز به کار برد.