۳۰۰ هزار واحد مسکونی در محلات فرسوده، بازآفرینی میشود

اهمیت این هم اکنون طی سالهای آخر هیچگاه ساخت یک میلیون واحد مسکونی محقق نشده است. قاسمی حجم ایجاد مسکن در نهضت ملی را حجم بزرگی برشمرد و افزود: هماکنون میزان پیشبینی شده برای ساخت مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم بزرگی میباشد که حیاتی برنامهریزی اینکار در هم اکنون عملیاتی شدن است. سازه براعلام وب سایت شهر، وی حساس اشاره به دیده انداز قرارگاه جهادی مسکن یادآور شد: نخستین گام قرارگاه این هست که تهران را به سمت ارتقای شاخصهای کیفی سکونت سوق دهد. برآورد مطمئن از نیاز به مسکن، برهان مهمی در تدوین کردن سیاست، تنظیم و محاسبه برنامههای مسکن است (لطفی، و خیرخواه، 1391: 42 و 44). اجرای برنامهریزی برای مسکن ممکن است توسط تنوعی از عامل ها شرطی شود که شامل طریق های اجرای استاندارد، وضعیت مالی محلی، سطح کلی استدعا و فشار توسعه، یا این که توسط مقررات سازمانی و مرزهای اداری میباشد. درخواست‌کردن و عرضه ممکن است تعادل و توازنی کلیدی نیازهای واقعی نداشته باشند. مدیریت بیمه های آتش سوزی کمپانی بیمه کشور ایران خاطر نشان کرد: اساسی وجود حق بیمه جزئی حرفه آتش سوزی اکثری از واحدهای صنعتی، اداری و مسکونی ما در کشور با بیمه نامه نیستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت شیوه و شهرسازی، رستم قاسمی امروز ۱۵ آذرماه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست و مدیرعامل کمپانی بازآفرینی شهری کشور‌ایران در محل کمپانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات حسن احمدینوری سرپرست شرکت و تاکید بر اهتمام ویژه از سوی محمد آیینی، مدیرعامل نو کمپانی نسبت به انجام ماموریتهای محوله همین گروه به جهت تولید تغییرات و دگرگون سازی در زمینه بازآفرینی شهری، اظهار داشت: امیدوارم دارای تعیین محمد آیینی به عنوان مدیرعامل شرکت شاهد انسجام و تداوم ماموریتهای دولت سیزدهم در زمینه بازآفرینی شهری باشیم. رئیس بیمه های آتش سوزی در ادامه به آتش سوزی بازار تهران و پرداخت زیان در محل از سوی کمپانی بیمه کشور‌ایران اشاره کرد. خبرگزاری موج – تنها شرکت بیمه ای دولتی جمهوری اسلامی ایران اساسی تایید هشدار رئیس جمهور درباره وقوع ز‌لزله در تهران از خسارات سنگین زلزله برای واحدهای مسکونی و برج مسکونی به انگلیسی صنعتی خبر داد. وی هشدار مدیر جمهور را در گزینه وقوع ز‌لزله در تهران آیتم اشاره قرار بخشید و افزود: هر 157 سال یکبار یک ز‌لزله شدید در تهران به وقوع می پیوندد. آنچه این خانهها را جذابتر کرده آمیختگی و همبستگی هویت و اصول ایجاد در معماریشان است.