یونیت یا پاورپک هیدرولیک چیست؟

منحنی گشتاور به شتاب موتور الکتریکی سوای درنظرگرفتن ظرفیت توان تقریباً یکسان باقی باقی مانده و طبق معمول اهمیت سرعت بار تمام ولی تحت نقطه شکست ران می­شود تا خطر توقف را کاهش دهد. عمدتا به جهت تامین توان از موتورهای تک فاز تا ۲.۲ کیلووات و سه فاز تا توان ۱۶۰ کیلووات استفاده میشود. به تیتر یک قاعده حجم مخزن را برای سیستم های مجهز به پمپ های دبی اثبات مساوی سه برابر دبی خروجی (لیتر/دقیقه) و به جهت سیستمهای مجهز به پمپ های دبی متغیر (واریابل) متساوی سه برابر دبی متوسط می قدرت در حیث گرفت. یونیت هیدرولیک ، پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی یونیت هیدرولیک ، فروش پاورپک هیدرولیک ، فروش یونیت هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک یا این که پاور یونیت منبع تامین اقتدار و نیروی سیستم هیدرولیک محسوب میگردند.دراصل ایجاد کننده انرژی هیدرولیک به عبارتی پاور پک است که دارای دقت به نیاز های متعدد گستردگی بخش اعظمی دارد.زمانی که اقدام به خرید یا این که فروش پاور یونیت می نماییم، بایستی بعضا کارداران را در حیث داشته باشیم.زیرا قیمت تجهیزات پاورپک های هیدرولیک به همین عوامل بستگی زیادی دارد.یکی از مهمترین عواملی که می تواند در بها پاورپک ها تاثیر گذار باشد، اجناس به عمل رفته در آن می باشد.هر سیستم هیدرولیکی برای همین که بتواند نیروی محرکی داشته باشد،باید از یونیت هیدرولیک به کار گیری نماید. در صورتی که به واسطه مایع (معمولا روغن) باشد، به آن انتقال اقتدار هیدرولیکی و اگر به واسطه گاز (معمولا هوای فشرده ) باشد به آن انتقال توان پنوماتیکی گفته می شود.موضوع گزینه لحاظ در این بخش انتقال اقتدار هیدرولیکی می باشد. انتقال قدرت مکانیکی، انتقال قدرت الکتریکی، انتقال اقتدار به واسطه یک سیال که می تواند مایع یا گاز باشد. در آن روزگار از حرکت آب جهت انتقال توان در چرخ های آبی، آبگیرها و روزنه های دروازه ای به کار گیری می شده می باشد تا بعد ها به خاصیت روغن و استعمال از آن در هیدرولیک پی برده شد. گشتاور موتورهای چرخ دنده داخلی (نسبت به چرخ دنده خارجی) حساس تغییرات کمتری بوده و لذا برای کاربردهای اهمیت سرعت پایین مناسب تر هستند. اجزایی مانند مخزن مایع فارغ از فشار، یک موتور پمپ ، چرخدندههای کنترلی، اسباب جانبی و اتصالات لوله که در تولید و طراحی یونیت هیدرولیک کاربرد خواهد داشت.هر کدام از واحدهای جزئی به صورت جداگانه میتوانند برای کارکرد مطلوب موتور پمپ و تجهیزات مربوط به چرخدندهها و در نهایت اساسی هماهنگی یکدیگر به جهت تولید یونیت هیدرولیک کلیدی داشته باشند. فرآورده مخازن به طور معمول باید به نحوی انتخاب شود که قابلیت و امکان جوشکاری داشته باشد، اجزایی مانند فولاد و یا به ندرت از آلومینیوم در طراحی و ساخت یونیت هیدرولیک به کار گیری می شود هنوز از پلاستیک برای به کار گیری در مخازن استعمال نشده است.شاید متریال به فعالیت رفته در مخازن هیدرولیک به واقع از کالا فولاد خالص ساخته نشده باشد البته عنوانی که به شکل معمول برای این اجزای قابل جوشکاری به عمل میرود اکثر وقت ها کلیدی اسم فولادکاری شناخته میشود. در صورتی که مرجع ایجاد اقتدار موتور الکتریکی باشد بر شالوده استاندارد IEC ، مقام بندی قدرت و ابعاد موتور قابل انتخاب است . در یک سیستم هیدرولیک به جهت راهاندازی اجزا و اجرای حرکتهای تعریفشده به توان هیدرولیکی نیاز میباشد درنتیجه به جهت ساخت این توان از یونیت های هیدرولیک به کار گیری میگردد. یونیت هیدرولیک هیدروموتور دنده ای را هم می قدرت در ترکیب اصلی جعبه دنده های کاهنده مورد استفاده قرار اعطا کرد که در این حالت، دستیابی به شتاب های کمتر از 1 به دور بر دقیقه مهم گشتاورهای فراتر از 400 N.m قابلیت و امکان پذیر می یونیت هیدرولیک 12 ولت باشد. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف بخش اعظم در گزینه سیستم یونیت هیدرولیک لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.