کربن فعال در صنایع مختلف چه کاربردهایی دارد؟

در تعیین یک جور زغال فعال شده، به جهت بهبود بخشیدن به فرآیندها، شناخت ظریف ویژگی های فیزیکی و جذبی مواد آیتم نیاز است. به برهان جذب بالای آن، کربن اکثر وقت ها برای خالص سازی محلولهای مولکول آلی و مواد شیمیایی استعمال میشود. جذب سبب ساز به پخش یک گاز یا ترکیب در شبکه متخلخل زغال فعال شده میگردد، جایی که یک واکنش شیمیایی یا یک ثبات فیزیکی بر روی میدهد. همانطور که گفته شد از این فیلتر به جهت جذب آلایندههای شیمیایی در کنار فیلتر هپا که وظیفه جذب ذرات آلاینده بسیار کوچک را برعهده داراست به کار گیری میشود. ترکیبات آلی گریز که حیاتی اسم VOC شناخته میشوند، یک عدد از مواد شیمیایی می باشد که به راحتی به وسیله همین نوع فیلتر در دستگاه تصفیه هوا جذب میشود. طرز عملکرد: زغال فعال شده مواد ارگانیک را از محیط اطرافش جذب میکند، که عمل انتقال آلاینده از فاز مایع (آب) به فاز جامد (کربن) رخ میگیرد. علاوه بر همین باکتریهایی به تراز خارجی زغال فعال شده میچسبند و قسمتی از آلایندهها را جذب و مصرف میکنند. ذرات کربن اکتیو دانهای تبارک هستند، اما سطح خارجی کمتری نسبت به سایر انواع کربن فعال دارند. ولی کربن ساده اصلی کربن فعال یکسان نمی باشد و برای تشکیل میلیون ها منافذ کوچک در مرحله آن، در آغاز کربن بایستی “فعال شود”. پس به جهت به کارگیری از همین خاصیت کربن فعال ، باید ساختار آن را به دسته ای تغییر تحول داد که حالتی پوکی همراه با اکثر شدن مسافت میان مولکول ها و اتم های آن به دست آید. اهمیت همین حال برای بعضا از مسمومیت ها مانند اسیدها و بازهای قوی، سیانور، آهن، آرسنیک، متانول، اتانول و اتیلن گلیکول کربن فعال از کجا بخریم بی اثر است. اهمیت این اکنون ، سایر مواد شیمیایی ، مثل آهن و نیترات ، جذب کربن نمی شوند و از بین نمی فرآیند و ممکن می باشد به نوع دیگری از فیلتر مانند اسمز معکوس (ماسه سبز) یا ماسه سبز نیاز باشد. در صنعت پتروشیمی از کربن فعال به جهت جذب گاز به کار گیری می شود و در ادامه با قرار دادن آن‌ها در دمای بالا، امکان دفع گاز را مهیا می کنند.