کربن فعال – انواع روش های احیای آن

اساسی توجه به نرخ نفوذ بالای گازها و مایعات، این مدل کربن فعال به جهت جذب بخار مطلوب میباشد. کربنهای فعال گرانولی در ابعاد 20×8، 40×20 و 30×8 به جهت استفاده در فاز مایع و کربنهای فعال گرانولی در بعد ها 6×4، 8×4، 10×4 به جهت استفاده در فاز گازی مطلوب میباشند. کربن فعال میلهای یا اکسترود ویژگیهایی مثل افت فشار کم، اقتدار مکانیکی بالا و میزان گرد و غبار اندک دارااست و عمدتا به جهت جذب فاز گازی استفاده میشود. کربن فعال ها از لحاظ ساختار و تراز کلی مهم تنوع متعددی بوده و منافذ بر روی آن‌ها اهمیت نیز فرق دارد. مهمترین مزیت کربن فعال پودری مساحت سطحی بالای آن در واحد حجم است؛ البته می بایست توجه داشت که به عامل ترازو ریز ذرات افت فشار زیادی تولید میشود. ولی در مواقعی که آلودگی محسوب شود کلر می تواند بر بدن انسان یا در مورد ها استعمال های صنعتی می تواند ایراد آفرین باشد. اما کربن اکتیو یا این که فعال چیست؟ کربن فعال گرانولی یا دانهای عموما ذراتی اصلی صورت نامنظم هستند که ابعادی در حدود 0.2 تا 5 میلیمتر دارند. کربن فعال میلهای یا این که اکسترود یا این که مدادی به رخ استوانههایی میباشند که قطری در حدود 0.8 تا 130 میلیمتر دارند. برای تولید کربن فعال دو فرایند حرارتی و شیمیایی وجود دارد؛ پروسه حرارتی خود شامل دو تراز است. در سرانجام این تغییرات، کربن اکتیو به وجود میآید که منافذ بیشتری نسبت به زغال ساده دارد. استعمال از کربن فعال در ارتفاع تاریخ قدمتی طولانی دارد و انتخاب مبداء نخستین آن مشقت بار است. کاربردی ترین مصرف کربن اکتیو یا این که کربن فعال در زندگی روزمره شهری؛ در زمینه تصفیه آب است. از دیگر کاربردهای زغال فعال می اقتدار به تصفیه محلول های آبکاری فلزات، کروماتوگرافی (به عنوان فاز ثابت)، رنگبری از قند و شکر، حذف بو و طعم از گونه های نوشیدنی ها، ذخیره گاز طبیعی و هیدروژن، مراقبت گازهای رادیواکتیو و تصفیه محلول های مولکول های آلی که حاوی ناخالصی های آلی رنگی هستند اشاره کرد. در این سال نیز کربن فعال امروزی به وسیله Ostrejko کشف شد و به این دلیل او را پدر یا این که مخترع کربن اکتیو نامیدند. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت زغال فعال کربن اکتیو.