کاربرد سولفات پتاسیم-سولفات پتاسیم-پگاه محیط آرین

کودهای پتاس از کودهای کلیدی و لازم می باشد که نیکی فقط کیفیت مواد غذایی را افزایش می دهند ، بلکه سبب ارتقاء کارایی فرآورده نیز می شوند. فروش کودهای شیمیایی متفاوت کلیدی دقت به نیاز های مختلف گیاهان تنوع زیادی را شامل می شود. شرکت اینترنتی تماد فرآورده فعال در راستا فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، آماده ارائه سرویس ها در حوزه فروش سولفات پتاسیم مرک اهمیت میزان مرغوب بودن عالی، و بها مناسب به مشتریان است. سولفات پتاسیم جامدی سفیدرنگ اهمیت فرمول شیمیایی K₂SO₄ میباشد که یکی از از نمکهای اهمیت اساسی پتاسیم محسوب می شود و از روشهای متمایز ایجاد می گردد. از گوگرد موجود در این کود میگروارگانیسم ها هم به کارگیری می کنند و سولفات قابل استعمال برای گیاه را در اختیار ریشه قرار می دهند. مصرف متعادل همین کودبا کود اوره در زراعت و باغ موجب کاهش شدید تجمع نیترات در متاع می شود. فقدان پتاسیم در گیاه موجب کمتر مقاومت گیاه به خشکی، غرقآبی و دماهای بالا و تحت میشود. سبب ساز بالا رفتن مقدار قند درچغندرقند ،نیشکر و میوه شده و افزایش تناژ در بقیه محصولات می شود. ۶- وجود مقادیر فراوان شن و ماسه در خاک، میزان حاصلخیزی آن را ذیل آورده و در عاقبت % پتاسیم موجود در آن نیز کاهش می یابد. مقدار ایجاد تقریبی مملکت در سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم به ترتیب ۱۷۰ هزار بدن و ۱۵۰ هزار بدن می باشد که پتروشیمیارومیه به تیتر بزرگترین تولیدکننده همین محصولات سالانه ۴۶ هزار تن و ۴۰ هزار بدن از این دو متاع را ساخت میکند و سهمی۲۷ درصدی و ۶/ ۲۶ درصدی از ساخت همین دو فرآورده در مملکت دارد. به جهت استخراج قندهای نامحلول از رسوبات باقی‌مانده از نمونههای استفادهشده برای قندهای محلول پس از سانتریفیوژ (مدل 5810R، شرکتEppendorf ، آلمان) و حذف عصارة الکلی در 40 میلیلیتر آبمقطر محلول شد (Dubois et al., سولفات پتاسیم تتاکو 1956)؛ آنگاه ادغام بهدستآمده مهم کاغذ صافی پالایش شد و رسوبات باقی‌مانده دوباره حیاتی 40 میلیلیتر آبمقطر محلول و بهمدت 10 دقیقه جوشانده و مجدد پالایش شد و به حجم 100 میلیلیتر رسید. بهترین گزینه برای برطرف کردن نبود پتاس در کشت های هیدروپونیک محسوب می شود. در درختان میوه، برای اثر گوشه ای اکثر سولو پتاس را خوبتر می باشد آن گاه از گلدهی و در ارتفاع دوره رویش به کار گیری کنید.