چگونه بهترین دوزینگ پمپ را انتخاب کنیم؟

برای گنجایش های بالای دبی و/ یا این که فشار از دوزینگ پمپ موتوری به کار گیری می شود. فشار دوزینگ پمپ به اتمسفر به وسیله ی متر آب یا این که بار گزینش می شود . دوزینگ پمپ ها در دسته های متعدد تقسیم بندی شده و به طور کلی محدوده گنجایش ۰٫۰۶ تا ۱۰۰۰۰۰ لیتر بر ساعت را تا فشارهای فراتر از ۳۰۰۰ بار پوشش می دهند. غالبا محدوده دبی دوزینگ ها بین ۱ لیتر در دقیقه تا ۱۰۰۰۰ لیتر در دقیقه و فشار کاری در بین ۱۰ اهمیت تا ۲۰۰۰ بار هست . در دوزینگ پمپ یک سیستم در اختیار گرفتن وجود داراست تا از صحیح عمل کردن دوزینگ پمپ اطمینان حاصل نماید و همچنین مطمئن شود که دوزینگ پمپ به موقع واضح و خاموش میشود. طراحی غلتکی با ساخت مهر و موم اثبات بر روی لوله پمپ از سیفون شدن پرهیز می کند. 5محفظه اب بندي وپكينگ براي ممانعت ازنشت مايع درون پمپ بطرف بيرون. ۳ -اين پمپ هانيازبه اب بندي ندارند ومي توان داعیه كرد كه نشتي اين گونه پمپ ها صددرصدصفراست ظرفيت اينگونه پمپ ها مهم قطر ديافراگم ، ميزان حركت ديافراگم (كورس حركـت) و تعـداد تكـرار حركـت رفت و بر گشتي در واحد دوران ( سرعت حركت) نسبت مستقيم داراست دوزینگ پمپ سلونوئیدی . همین ماده نسبتاً حیاتی کل مواد شیمیایی سازگاری مهربانی دارد و همچنین تحمل فشار بیشتری نسبت به دو محصول قبل دارد. ب- ممكن میباشد کل چاهها را زیر عملكردي پمپ قوي و يك ايستگاه واحد قرار داده و از قراردادن وسائل و ابزار آلات مكانيكي روي هر كدام از چاهها اجتناب ورزيد ، در اينصورت بايد مطابق شكل زير لوله مكش کل چاهها را اصلی يك كلكتور بهمديگر دارای ارتباط ساخت .در تمام اين موردها ذكر اين نكته ضروري هست كه اختلاف ارتفاع بين مرحله آزاد آب در مرجع مكش و محور ماشين اهمیت درنظرگرفتن جمع افتهاي مربوط به هر كدام از لوله اي ماشين نبايداز حد متعارف 5/4 الي 6 متر تجاوز نمايد .