چراغ سبز برای شبکه جهانی ردیابی گازهای گلخانه ای – مسائل جهانی

این تصمیم مهم در حالی است که غلظت گازهای گلخانه ای گرما در سطوح بی سابقه است –بالاتر از هر زمان دیگری در 800000 سال گذشته است“، WMO هشدار داد.

داده های زمین و فضا

دیده‌بان جهانی گازهای گلخانه‌ای جدید مشاهدات زمین و فضا را با مدل‌سازی ترکیب می‌کند تا پر شود شکاف های اطلاعاتی حیاتی. این بر اساس تجربه WMO در هماهنگی همکاری های بین المللی در زمینه پیش بینی آب و هوا خواهد بود.

این آژانس گفت که تبادل داده ها خواهد بودرایگان و بدون محدودیت” در حمایت از توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی.

بر اساس گزارش WMO، بین سال‌های 1990 تا 2021، اثر گرمایش گازهای گلخانه‌ای اصلی، دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن، نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است.

پتری تالاس، دبیر کل WMO گفت: «ما از اندازه‌گیری‌های خود می‌دانیم که غلظت گازهای گلخانه‌ای در سطوح بی‌سابقه است. افزایش سطح دی اکسید کربن از سال 2020 تا 2021 بالاتر از میانگین نرخ رشد در دهه گذشته بوده است. متان بیشترین جهش سال به سال را از زمان شروع اندازه گیری ها داشته است.

هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد

اما هنوز ابهاماتی وجود دارد، به ویژه در مورد نقش در چرخه کربن اقیانوس، بیوسفر خشکی و مناطق همیشه منجمدگفت آقای برای نصب Taalas.

بنابراین ما باید پایش گازهای گلخانه‌ای را در یک منطقه انجام دهیم یکپارچه چارچوب سیستم زمین برای اینکه بتوان منابع طبیعی و غرق‌ها را هم در شرایط فعلی و هم در نتیجه تغییر آب و هوا تغییر داد. این اطلاعات حیاتی و پشتیبانی را برای اجرای توافقنامه پاریس فراهم می کند.»

بررسی و معرفی انواع جراحی زیبایی واژن (لابیاپلاستی)
مطلب جدید

لارس پیتر ریشوجگارد، معاون مدیر زیرساخت WMO، گفت: «تصمیم آژانس هواشناسی سازمان ملل در مورد چالش نسلی کاهش تغییرات آب و هوایی، یک گام تاریخی.

نظارت بین‌المللی بین‌المللی گازهای گلخانه‌ای که برای همه آزاد است و تحت سیاست WMO مبنی بر تبادل آزاد و نامحدود داده‌ها عمل می‌کند، اطلاعات ارزشمند، به موقع و معتبری را در مورد جریان گازهای گلخانه‌ای در اختیار اعضای UNFCCC (دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل) قرار می‌دهد. وی افزود.

آقای ریشوجگارد گفت که وجود داردحمایت بسیار قوی از سوی جامعه علمی و بخش خصوصی“، برای پروژه نظارتی جدید.