پیش بینی حرکت بعدی روسیه در اوکراین

«The Cipher Brief به محبوب ترین رسانه برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه‌ای از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط پیشینیان، حتی در رده دوم پس از The Cipher Brief قرار ندارد. – سپتامبر 2018، مطالعات در هوش، جلد. 62 شماره

با عضویت در سطح I در Cipher Brief به همه بینش تخصصی متمرکز بر امنیت ملی The Cipher Brief دسترسی پیدا کنید.

 

 

The post پیش بینی حرکت بعدی روسیه در اوکراین اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.