پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

همچنین در پیستونهای چدنی ممکن هست اتاق احتراق روی سر پیستون قرار بگیرد. حلقه روغنی مسئول پاک کردن روغن های اضافی از روی جداره سیلندر را حین حرکت پیستون به عهده دارد. بوش های به کارگیری شده در همین بوش و پیستون تمامی گرید A بود و در سایز های ۸۳٫۰۱-۸۲٫۹۹ می باشند. در واقعیت نقش رینگ پیستون در دست گرفتن اصطکاک فی مابین پیستون و دیواره سیلندر، مدیریت تبادل حرارت دربین پیستون و دیواره سیلندر، نگهداری چگالی ادغام بنزین و هوا، محافظت روغن و روغن کاری سطح ها در تماس کلیدی یکدیگر و ممانعت از فرسودگی قطعات قیمت پیستون پراید است. با خواهش خدمت از طریق رگلاژ، دیگر احتیاجی به مراجعه به تعمیرگاه فارغ از اطلاع از سر و صدا و یا این که بسته بودن آن نخواهید داشت. اگر بخواهیم این قطعه را به شکل مختصر تعریف کنیم، یک قطعه استوانه ای رخ هست که مهم متصل شدن به شاتون در درون سیلندر، با حرکت رفت و برگشتی است. بر روی پیستون همچنین سوراخی جهت کارگزاشتن گژن پین و اتصال به شاتون در نظر گرفته میشود. علائم حک شده بر روی پیستون چه معنایی دارند؟ همین گونه از پیستونها به دو نحوه ریختگی یا این که آهنگری ساخته می‌شوند و گرچه در ساخت پیشرانهها یا این که موتورهای امروزی پیستونهای آلومینیمی ریختگی عمده مرسوم هستند، البته نوع از آهنگری به جهت موتورهای سنگین و لبریز توان بهره گرفته می گردد و این نوع از پیستونها استمرار بیشتری دارند. امروزه در ماشین های سواری، از پیستون های آلومینیمی، به استدلال سبکی و انتقال حرارت بهتر، به کارگیری می گردد، که به دو شیوه ریختگی یا آهنگری ساخته می شوند. رینگ های پیستون در اطراف پیستون قرار می گیرند و فاصله یه خرده در بین دیواره پیستون و سیلندر ایجاد می کنند. در بعضا از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا فرورفتگی جای سوپاپ دارد که هنگامی سوپاپ ها باز می شوند می توانند در آن حرکت کنند.در برخی دیگر از پیستون ها سر پیستون گنبدی یا به صورت های دیگر می باشد تا تلاتم در محیط احتراق افزایش یابد. هنگامی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و در صورتی که دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال دوچندان سوپاپ حساس مرحله رویی پیستون بازخورد می نماید و غیر از شکسته شدن خویش سوپاپ سبب ساز زخم دیدن پیستون نیز میشود. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط اصلی کجا و روش به کارگیری از پیستون 75 پراید دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.