پرشر سوئیچ چیست و چه نقشی در سیستمها دارد؟

در پایین شماتیک پرشرسوییچ اب نشان داده شده میباشد . سوییچ فشار می تواند بر بر روی یک فیلتر کارگزاشتن شده و افت فشار را نشان دهد.این ویزگی می تواند نیاز فیلتر به تمیز نمودن و یا این که ردوبدل را نشان دهد. ایجاد همین شرکت بر شالوده داشتن بازدهی بالا می باشد. اگر هر یک از فشارهای ساکشن و دیسشارژ کمپرسور در محدوده تعریف شده و امن نباشد، همین سوئیچها مدار امر را جدا کرده تا از زخم احتمالی به کمپرسور دوری شود. این پرشر سوئیچها (لو پرشر سوئیچ دانفوس و های پرشر سوئیچ دانفوس) از کمپرسور در زمینه فشارهای ورود مبرد به کمپرسور و خروج مبرد از کمپرسور، یا بعبارت دیگر فشار ساکشن و فشار دیسشارژ بیرون از محدوده مجاز مراقبت میکنند. محدوده فشار همین دستگاه نیز فی مابین -0.2 تا 7.5 توشه می پرشر سوئیچ تولید ایران باشد. قبل از دهه ۱۹۶۰ از سوئیچ فشار در مدار ترمز هیدرولیک برای در دست گرفتن نیرو در چراغ های ترمز استعمال می شد ماشین های جدیدتر از یک سوئیچ که مستقیماً به وسیله پدال ترمز فعال می شود به کارگیری می کنند. در پرشر سوئیچ های هیدرولیک از نوع الکتریکی آن، تیغه های No وNc در حیث گرفته شده است. از دیگر ویژگی های این شرکت که باعث محبوبیت آن شده است، خلاقانه بودن محصولات آن است. های پرشر سوئیچ انگشتی (پرشر سوئیچ فشنگی ) را می اقتدار دارای تیتر پرشر سوئیچ های ست شده و یا این که پرشر سوئیچ های غیر قابل تهیه نیز معرفی کرد . البته این یک توضیح کلی هست و انواع متفاوتی از این ابزارها وجود دارد که در ادامه اکثر آنان را تفسیر خوا‌هیم داد. در واقع حداکثر میزان فشاری که قرار هست در یک مدت دوران معلوم ایجاد شود، نباید از مقدار استاندارد انتخاب شده توسط سوئیچ فشار عمده شود. شفت نیز هنگامی که فشار به حداکثر لازمه رسید به سوئیچ می‌رسد و کنتاکت را وصل میکند. بعنوان مثال درصورتیکه یک پرشر سوئیچ در رنج کاری صفر تا شش توشه تعیین گردد ، دارای انتخاب عدد 4 میتوان فشار را روی 4 بار تنظیم نمود و در همین دما شاهد کنتاکت پرشرسوئیچ خوا هیم بود . جهت بازدید تام کاتالوگ همین دستگاه، بر روی لینک زیر کلیک کنید. همین نوع از پرشر سوئیچ دانفوس، اصلی کانکشن J 4/1 است. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حساس پرشر سوئیچ در دیگ بخار وب وبسایت خود باشید.