هرچه کف پیستون ضخیم تر باشد

۲- گنبدی : سطح بالای پیستون زیر گنبدی شکل می باشد. پاسخ: رینگ ها حلقه هایی هستند که وظایف آنها شامل کاهش اصطحلاک ، محافظت از تراکم بالا در قسمت بالای پیستون ، کاهش استهلاک بین پیستون و سیلندر ، حفظ روغن مناسب در جداره سیلندر و در نهایت انتقال حرارت از پیستون به سیلندر می باشد. در این روش برای کنترل کردن انبساط پیستون بر اثر حرارت یک سری شکاف های عمودی و افقی و یا فرو رفتگی هایی در بدنه پیستون ایجاد میگردد. بنابراین بطور کلی پیستونهای چدنی سنگین بوده و توان وزنی موتور را کاهش میدهند همینطور چدن داری ضریب انبساط حجمی پائین بوده و در عین حال دارای ضریب انتقال حرارت پائینی دارد. پیستون ها معمولا از آلیاژ آلومینیوم چدنی ساخته می شوند. باید به این هم توجه داشت که در هر موتور و پیستون خودرو و بستگی به کار کرد آن ها تعداد رینگ ها کم یا زیاد می شود که این تعداد از سه تا هفت متغیر است . اگر روانکار درست و استاندارد و مناسب موتور را استفاده کنید، از فشار آوردن بیهوده به موتور و نگهداشتن آن در دورهای بالا برای مدت طولانی بپرهیزید، از دنده معکوسهای ناگهانی که باعث ایجاد تنش شدید در اجزا میشود بپرهیزید و سیستم خنککاری (فن و رادیاتور و کولانت و ترموستات و واترپمپ) را بهصورت مرتب کنترل کنید، مطمئن باشید که اجزای داخلی موتور و بهخصوص پیستون و شاتون و رینگ پیستون و گژنپین عمری بسیار طولانی خواهند داشت.

پیستون جزء متحرکی است که در داخل یک سیلندر قرار میگیرد و کار آن انتقال نیرو از گازهای داخل سیلندر توسط شاتون به میل لنگ می باشد. دلایل این گرمشوندگی بیش از حد که منجر به ذوبشدن پیستون از یک نقطه میشود، ممکن است به خاطر کمبود هوا در مخلوط سوخت و هوا باشد و یا سوخت به درون موتور به صورت ذرات درشت مایع وارد شود و روی پیستون بریزد، زمان جرقه بیش از حد ادوانس باشد و یا اکتان سوخت نسبت به ضریب تراکم موتور پایین باشد که منجر به احتراق پیش از موعد شود. این رینگ ها که به نام رینگ پیستون شناخته می شوند ، در بدنه پیستون ، داخل شیارهای مخصوص در بدنه پیستون قرار گرفته و قطرشان مقدار بسیار کمی بیشتر از قطر سیلندر می باشد و این قطر بیشتر باعث می شود که وقتی پیستون ( به همراه رینگ پیستون ) در داخل سیلندر قرار گرفت ، رینگ های پیستون ، اجازه خروج مخلوط سوخت و هوا از بالای محفظه احتراق به فضای پایین پیستون را ندهند و در نتیجه ، امکان فشرده کردن مخلوط سوخت و هوا در بالای پیستون piston 95mm وجود داشته باشد. این حالت در لاتین به نام Black spot Hot شناخته میشود.

افست بودن یا خارج از محور بودن گژن پین: بدین معنی است كه گژن پین در وسط پیستون قرار نگرفته و چون فشار احتراق به سمت چپ وارد میشود ، سمت چپ پرفشار و سمت راست كم فشار نامیده میشود . یک بار پرسپولیس برای عبور از این وضعیت اقداماتی را انجام داد و مهدی ترابی پشت پیستون راست استقلال صاحب توپ شد و به محوطه جریمه استقلال نفوذ کرد و پاس رو به بیرون داد که ضربه وحید امیری بلوکه پیستون استاندارد پیکان شد. یا بر حسب تعداد سیلندر یا شکل قرارگیری سیلندرها که بر این اساس به فقط یک نوع Vشکل است. نفوذ آب از سیستم خنککاری نیز میتواند ناشی از سوختن واشر سرسیلندر باشد که با ریختن آب روی تاج پیستون گرم و داغ، منجر به پریدگی لبه تاج پیستون و یا ترک خوردن آن شود. پیستون تراکتور و موتور های ژنراتور با برند DPI ساخت ترکیهفروشگاه مرادی : فروشنده محصولات شرکت DPI ترک می باشد و فروش محصولات کشاورزی و موتورهای انژکتور را از این شرکت دارا می باشد .

سرد و گرم شدنهای ناگهانی موتور میتواند منجر به شکستن پیستون، تاب برداشتن و یا ترک برداشتن سرسیلندر شود. همیشه سمتی از سیلندر که رو به سوپاپ دود است، گرمتر و داغتر از دیگر قسمتهاست به نحوی که این گرمای زیاد میتواند منجر به بروز مشکلاتی همچون سوراخشدن تاج پیستون در حالتی که موتور بیش از اندازه گرم باشد، شود. PERFECT BROWN CROWN به معنی تاجی که قهوهای کامل شده است، شناخته میشود. در پمپها و کمپرسورها، نقش پیستون برعکس شده و نیرو از میللنگ به پیستون منتقل میشود تا سیال داخل سیلندر را فشرده یا تخلیه نماید. در قسمت فوقانی سوپاپ محفظه احتراق وجود دارد که در آنجا مخلوط هوا و سوخت طی حرکت پیستون به سمت بالا فشرده می گردد. از طرف دیگر، پیستون سیلیکون دار ترد و شکننده اند و هنگام پرس کردن گژن پین خطر شکستن پیستون وجود دارد. در مواقعی در راستای گژن پین قطر پیستون را کمتر در نظر می گیرند تا پیستون در حالت سرد کمی متمایل به بیضی شود تا این که در دما های بالا پیستون حالت گرد به خود بگیرد. پدال نیوز: پیستون در پیشرانههای درونسوز اهمیت بسیار بالایی دارد و هر چند تعویض آن به ندرت و در زمان سرویسهای اساسی شاید رخ دهد اما میتوان در مواقعی که به تاج این قطعه نگاه میکنیم، از نشانههای روی آن به سلامت و یا مشکلات کاری پیشرانه پی ببریم.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت پیستون 206 تیپ 5.