مقالات ISI مدیریت پروژه : 189 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در هر شکل در زمانه خاتمه پروژه، می بایست گزارش انتها پروژه تنظیم شود و پس از پذیرش همین گزارش توسط رئیس سبد سازمان (برای اطلاعات اکثر در خصوص سبد به بخش 4. 1)، پروژه به شکل همکاری در پروژه دانشجویی رسمی خاتمه مییابد. در همین سال PMI، ویرایش نخستین استاندارد PMBOK را بصورت رسمی چاپ و منتشر کرد. اکثر زمان ها انتظار داریم که پروژه اساسی تحویل اقلام قابل تحویل تعریف‌و‌تمجید شده خاتمه پذیرد، اما این امکان وجود داراست که پروژه به صورت نارس خاتمه یابد و قلم قابل تحویل برنامهریزی شده محقق نگردد. بر خلاف موقتی بودن پروژه که به ساختار سازمان اشاره دارد، منحصربه‌فرد به فرد بودن، به اقلام قابل تحویل پروژه بر میگردد. مدیر پروژه، فرایندی است، در جهت محافظت مسیر پروژه، به جهت دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، در بین سه برهان هزینه، زمانه و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود، در انجام این اصلی کمک می گیرد. در سطح دوم هرم رئیس پروژه، متدولوژی های سه گانه رئیس پروژه وجود دارا‌هستند که جواب به به چه صورت و یا این که How را در اختیار مدیر پروژه قرار می دهد. این هدف ها بر مبنا رضایتمندی مشتری و توجه به سه دلیل زمان، کیفیت و هزینه استوارند. مدیریت پروژه یا مدیریت بر مبنای پروژه، نحوه کارایی در مدیریت، برای بازخورد اهمیت کارهای جدید و تولید توازن در توجه به محدوده پروژه، هزینه و میزان مرغوب بودن در قالب روزگار و در محیطی مملو از ریسک است. پروژهها شامل تیمی از اشخاص اصلی مهارتهای مختلف میباشند که حساس یکدیگر عمل می نمایند (به رخ موقتی)، تا تغییری تأثیرگذار، بر افراد بیرون از تیم ایجاد کنند. در صورتی که مقاله لاتین مورد لحاظ شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles اساسی همکاری تنی تعدادی از اساتید و مترجمان حیاتی سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و مهم کیفیت مطلوب به جهت شما ترجمه نماید. در همین صفحه، تعداد 45 نوشته انگلیسی از ژورنال ها و مجلات دارای پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره مسئله ابر پروژه آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد حیث خویش را بر شالوده سال انتشار، مورد قضیه مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، گزینش نموده و دانلود فرمایید. به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از پروژه دانشجویی نی نی سایت ، شما احتمال دارد می توانید مهم ما در برگه وب تماس بگیرید.