معرفی سایتهای خرید کتاب دانشگاهی – چطور

محور با درس هوش تصنعی و مصنوعی معنی «عامل هوشمند» است. فصل اولیه راجع به چیستی هوش تصنعی (AI) و ارائه مقدمهای پیرامون همین مفهوم کتاب دانشگاهی تهرانپارس است. در فصل اول مکتوب هوش مصنوعی، نویسندگان راسل و نورویگ عملکرد در بیان اساسی درس هوش تصنعی و مصنوعی و ارزش بالای تدریس آن داشتهاند. در همین مقام مکتوب های دست دوم بهترین گزینه است. فیلم تدریس سیستم های فازی در متلب: ارتفاع مدت این زمان ۲۰ ساعت و ۳۹ دقیقه و استاد آن دکتر مصطفی کلامی هریس است. طول مدت این دوره، ۲۸ ساعت و استاد آن دکتر مصطفی کلامی هریس هستند. فیلم آموزش هوش تصنعی و مصنوعی – تکمیلی: طول مدت همین دوره آموزشی ۱۸ ساعت و ۵۵ دقیقه و مدرس آن مهندس منوچهر بابایی است. فیلم های تدریس کاربردی کانال های عصبی مصنوعی: طول مدت این گروه ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه و معلم آن دکتر معالج اسماعیل آتشپز گرگری است. فیلم آموزش شبکه های عصبی مصنوعی در متلب: ارتفاع مدت این دوره ۲۸ ساعت و مدرس آن دکتر معالج مصطفی کلامی هریس است. فیلم آموزش بهینه سازی چند هدفه در متلب: ارتفاع مدت همین زمان ۱۸ ساعت و ۵۳ دقیقه و معلم آن دکتر مصطفی کلامی هریس است. فیلم تدریس هوش مصنوعی – مقدماتی: طول مدت این دوره 4 ساعت و ۳4 دقیقه و استاد آن پزشک محمد صبری است. تمامی آموزشهای دارای ارتباط با هوش تصنعی و مصنوعی در صفحه تیم تدریس هوش تصنعی و مصنوعی در تارنما فرادرس گردآوری شدهاند. مباحث تئوری و عملی مربوط به بهینه سازی چند هدفه در همین عصر تدریس دیتا میشود. درس هوش مصنوعی پیشرفته یکی از از دروس حساس گرایش هوش تصنعی و مصنوعی محسوب میشود. در ادامه، برخی از دورههای شاخص همین مجموعه معرفی شدهاند. اما در لحاظ داشته باشید معرفی وب سایت های مذکور به معنا تایید یا عدم تایید خدمات آنان نمیباشد و وب سایت بر شالوده نتیجه های جست و جو استخراج شده و در این مقاله درج شده اند. در ادامه، تیم دورههای آموزشی هوش تصنعی و مصنوعی سایت فرادرس معرفی شدهاند. دورههای آموزشی مختلفی در حوزه هوش تصنعی از قبیل یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، شبکههای عصبی، منطق فازی، پردازش تصویر، الگوریتمهای بهینهسازی هوشمند، دیتا کاوی و بقیه موارد در تراز مقدماتی تا پیشرفته و در بسترها و فناوریهای متفاوتی همچون پایتون، OpenCV، متلب، GAMS و دیگر موارد در این مجموعه موجود است.