مجموعه عکس های نمای ساختمان مدرن و جدید

نانو نما را میتوان روی آجرنما، نمای سنگی و گرانیت اجرا کرد. قوس ها به شکل گرد و عریض اجرا می شوند . وجود این عایق ها به مقدار قابل توجه هزینه های سرمایشی و گرمایش ساختمان را به دستکم می رسانند. طبقه همکف ساختمان قسمت اتصال به زمین یا کف پیاده رو است، به رخ قابل توجهی در معرض دید قرار میگیرد. از این رو نمای همین قسمت لبریز اساسی هست و مصالح آیتم استفاده در همین نصیب بایستی نسبت به بقیه ساختمان اساسی دوامتر و مستحکم تر باشد تا عابر در نگاه به نمای ساختمان احساس ثبات کند. بام پوستهای هست که بر سر ساختمان قرار دارد. اعتنا به تابلو خور بودن نمای ساختمان اداری نیز فراوان اهمیت دارد. این مدل مصالح نما مقاومت و استحکام فراوان مهربانی داراست و عایق لطف در علیه صوت، حرارت و رطوبت محسوب می شود. تناسب ورودی و حجم ساختمان می تواند نقش مهمی در توجیه عملکرد و شکل ساختمان داشته باشد. زمانی نیز محل ورود به یک بنای پهناور فقط دارای روزنهای قابلیت پذیر میشود. گاه نیز ورودی یک ساختمان مسکونی بیش از حد پرتجمل است، بهنحوی که کارایی ساختمان را دگرگون میسازد. همانطور که عنوان شد نمای ساختمانها، نمای شهری را تولید می کند، ولی بهدلیل ضعف قوانین مکلف کننده طراح و تولید کننده در همین ارتباط، نمای ساختمان در کمترین حساس قرار گرفته است. یکی از رایجترین نمای ساختمان در کشور‌ایران نمای نمای ساختمان پلاسکو جدید سنگ است. همین مورد قضیه موجب می‌شود که ساختمان مذکور شخصیت اثبات خود را از دست داده و با نمای شناخته شده ثابتی نباشد. نمای رومی که به نمای کلاسیک نیز شناخته می شود عموما به نماهای بیرونی که از طرحهایی داری ستون ، سرستون ، پاستون ، انواع کتیبه ، گلویی ها ، هلال ، کادر پنجره ، و… از اشکال نمای ساختمان، نمای سنگ و آجر می باشد. همچنین دقت داشته باشید که بعضی از مواد شیمیایی (و حتی آب) که برای سنگ تراشی ایمن هستند می توانند سبب خوردگی یا جراحت به بقیه موادسازنده ساختمان نظیر موادتشکیل دهنده تزئینی فلزی، شیشه، ارسی های پنجره چوبی، میله های پنجره آهنی شوند. در همین صورت استعمال از آب و مواد شیمیایی در شکل استفاده صحیح موثرتر و بی خطر هستند.