ماجرای طراحی فونت اختصاصی علی بابا

کارایی کنید برای طراحی فونت تقلب نکنید و کارایی نمایید فونتی طراحی کنید که خاص و منحصر به فرد باشد تا بتوانید متمایز از سایرین باشید. شما باید بدانید که در چه جایی از علامت ها نگارشی و نشانه ها به رخ صحیح استعمال نمایید تا بتواند تاثیر صحت روی کاربر داشته باشد. از طرز لینک و پیوند های پایین میتوانید فونت های گزینه استعمال در طرح ها را دانلود نمایید. ستفاده از فونت مناسب در تارنما ها می تواند بر روی تجربه کاربری تاثیر مثبت داشته باشد و اگر از فونت مناسب استعمال شده باشد روزگار حضور کاربران در سایت ارتقاء میابد و میتاند خوبتر حیاتی سایت شما رابطه برقرار کند. گروهی از فونت ها شامل تغییرات پر رنگ و مورب به تیتر خانواده فونت شناخته می شوند. به عنوان مثال، Verdana یک تایپ رخ (تایپ فیس) بود و Verdana bold 16px یک فونت خاص است. و نهایتا مطابق مهم نهایی تغییرات دیزاین محصول، فونت منحصر را به عنوان یکی از عنصرها این تغییر و تحول بزرگ، در وبسایت و اپلیکیشن علیبابا پیادهسازی کردیم. در همین مرحله ما در علی بابا در کنار مجموعه دیزاین قرار گرفتیم تا بتوانیم راهحلهای به دست آمده را از لحاظ تطابق با بریف اولیه و هویت علی بابا بسنجیم و به آن‌ها کمک کنیم تا در مسیری قدم بردارند که مناسبترین عاقبت را برای علیبابا و اعضا علیبابا به دست آورد. فقط به این دلیل که سرگرم کننده میباشد و می تواند به شما امداد نماید پر رنگ شوید، به این مضمون‌ وجود ندارد که بایستی از آنان در همه پستهای خویش استفاده کنید. این بدان مضمون‌ میباشد که آنان می بایست در همگی مرورگرها و دستگاهها دارای به کار گیری از یک کد جهانی اکران دیتا فونت برای الایت موشن شوند. آیا نمیدانید به چه صورت آن‌ها این عمل را انجام می‌دهند و به چه صورت میتوانید فونتها را در اینستاگرام هم تغییر تحول دهید؟ فونت کلمه، قادر و خودنماست؛ در متنهایی که تلاش دارا‌هستند ویژگیها و تواناییهای خاصی را پر رنگ نمایند و نکاتِ طلاییِ مورد قضیه را شاخص نمایند، “کلمه” این قدرت را به آنها میدهد. همین فونت باید سرزنده و شاداب دیزاین میشد، همان طور که سفر به انسان سرزندگی میدهد. در همین سطح مجموعه دیزاین با رجوع و برگشت به فعالیتهای رقبا، باز‌نگری اوراق هویتی برند علی بابا، کاوش حول مفهوم مهاجرت و گریزی کوتاه به داستان سندباد و علیبابا، سعی کردند اهمیت دستهبندی دادههای اولیه، بریف دیزاین را به راهحلهای معلوم و قابل پیادهسازی در حروف ترجمه کنند. این کاراکترها شامل حروف کوچک و بزرگ، اعداد، علامتها نگارشی و علامت ها هستند. گروه ای از کاراکترها که اهمیت یک رخ (نظیر Tahoma)، یک سبک (نظیر ایتالیک یا کج)، و یک وزن (نظیر پررنگ) می باشند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی عفونت وب تارنما خویش باشید.