قیمت پلنیوم باکس – شرکت صنعتی رحمتی – دالتک

فیلتر باکس نیز نوعی پلنیوم باکس می باشد اهمیت همین تفاوت که داخل آن یک فیلتر سری F یا همین که هپا مهم راندمان متفاوت بر حسب کاربری و کلاس بندی فضای تمیز تعبیه می شود. از باکسهای متعدد می اقتدار به باکسِ پشتِ دریچههای سقفیِ چهارطرفهی تایلی و یا این که این که دیگر انواعِ دریچهها اشاره کرد که تصاویرِ متعدد باکسها به تفصیل در ذیلِ این توضیحات، طراحی پلنیوم باکس قرار گرفته است. جهت ممانعت از هرگونه نشتِ هوا و افت فشار و پرهیز از تبادلِ دمایی در میان دمای فضای سقف کاذب و بدنهی پلنیوم باکس و همینطور دوری از انتشار و پژواک صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنهی داخلی یا این که خارجیِ پلنیوم باکس از عایقِ اِلاستومری به کارگیری میگردد. پلنیوم باکس یک کالا نسبتا تازه می باشد که به سبب ساز ساخت منحصربه‌فرد به فردی که دارد به جهت هوادهی یکنواخت و استاندارد استفاده می شود. از آنجا که دریچه های خطی و اسلوت به صورت دکوراتیو و در طول های بالا عمل می شوند، امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای روزنه وجود ندارد، استفاده از پلنیوم باکس به خواسته ساخت اختلاط به ترازو هوا و توزیع یکسان هوا در طول امری اضطراری و اهمیت می باشد. اصلی دقت به توضیحاتی که در متن دیتا شد پلنیوم اهمیت کس ها به جهت هوادهی یکنواخت و انتقال هوا و تعدیل فشار خروجی با طراحی منحصربهفرد به فرد ایجاد می شود. در واقع پلنیوم باکس نوعی باکس اختلاط هوا می باشد که در آن می توان حیاتی اعتنا نوع طراحی آن هوا را به رخ به طور کامل لایه ای و آهسته توزیع نمود. روزنه پلنیوم باکس دیواری مدل N08016 برای هوادهی یکنواخت در دریچه های خطی به عمل برده می شود. از آنجا که دریچههای خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طولهای بالا عمل می گردند و امکان هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای دریچه وجود خرید پلنیوم باکس ندارد. ضروری به ذکر است روزنه هایی که بر بر بر روی پلنیوم باکس کارگزاشتن می شوند از باطن به وسیله یک سری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده و دیگر نیازی به ترک کاری بر روی قاب روزنه ها و خراب شدن نمای عمل نمی باشد . لازم به ذکر است دریچه هایی که بر بر بر روی پلنیوم باکس نصب می شوند از باطن بوسیله یک سری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به رخنه کاری بر روی کادر دریچه ها و خراب شدن نمای عمل نمی باشد. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کار گیری از طراحی پلنیوم باکس ، شما احتمالا می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.