قیمت دمپر – تهویه مارکت

از مزایای همین نوع کانالی می توان به هزینه مقرون به صرفه و مصرف برق ناچیز اشاره کرد. میتوان از موتور الکتریکی به کارگیری می شود . از دمپر ۷و۸ عمده در تنطیم هوای رفت و برگشتِ دستگاههای هواساز و مکنده و دمنده مهم کاربری های مسکونی،تجاری،صنعتی و بیمارستانی و پالایشگاهی استفاده می شود. تیغه های همین دمپر ( دمپر موازی) نیزبطوری ساخته شده اند که اساسی گرفتنِ فرمان از گونه دمپر بصورت همزمان و هماهنگ و اساسی شتاب متناسب، در حالتِ باز یا این که بسته دارای نیمه گشوده قرا گیرند و میزان هوای عبوری از مجرای هوا (دمپر) را تنظیم کنند. مشخصات جریان بیانگر مقدار دبی هوای عبور داده شده از damper در وضعیت به طور کامل بسته تا کاملا باز میباشد. این هواکش مهم دبی (310/820) mᶟ/h دارای حوزه‌ تخلیه مربع شکلی به جهت کارگزاشتن روی پنجره و یا این که تخلیه آزاد استفاده می شود. همین مورد در یک اجاق چوب سوز و یا دستگاه مشابه، به طور معمول در مجرای تخلیه نظیر یک سیستم تهویه مطبوع قرار داراست . در صورتیکه بعدها دمپر از حالت معمولی بیشتر باشد در ساختار سازه سازه ای حافظ یا کمکی بصورت قید، بعنوان ستون در میان دمپر ایجاد و تیغه های دمپر را بصورتِ دوستونی، سه ستونی و یا این که حتی چهارستونی تعبیه می کنند که تیغه های دمپر اقتدار حتمی در انسداد یا این که تنظیمِ هوای عبوری از دمپر را داشته باشند و در برابر فشار هوا تغییر تحول موقعیت پیدا نکنند. بعد ها دمپر ، کیفیت ایجاد دمپر ، روش اتصال پره به بدنه دمپر از مهم ترین معیار ها در انتخاب موتور دمپر می باشند. همین دمپرها از دو فرآورده آلومینیوم و گالوانیزه تهیه می گردد.دمپرها به رخ پره های موازی یا این که ضد‌و‌نقیض در دستور تولید قرار می گیرند. همین اطمینان به شما دیتا می شود حیاتی بهره گیری از علم فنی بالای کارشناسان ره سام و تجربه سال ها حضور در پروژه های متنوع صنعتی و غیر صنعتی ، دمپر های منطبق حیاتی نیاز های هر پروژه طراحی ، تولید و اجرا شود. پس در مقالات بعدی اساسی ما ملازم باشید تا به تحلیل کامل و جامع هر کدام بپردازیم . بینش خویش را با ما در فی مابین بگذارید. ارزش دمپر موازی در مقایسه اهمیت انواعِ دیگر دمپرها ، متناسب و متعادلتر می باشد.اگر بخواهیم به عامل ها اثرگذار در ارزش دمپر موازی اشاره نماییم می بایست موضوعِ بعد ها و ضخامت ورق را در اولویت قرار دهیم و بر شالوده همین دو مورد به یک نظارت در ارزش دمپر دست پیدا کنیم. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم دمپر مابین کانال بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.