قصه مرگ یوسف علیه السلام

گفته ی فرزندان یعقوب همین بود که یوسف و برادرش نزد پدرمان، عزیز ترند. او از کل وسایل و روش ها به جهت رسیدن به مقصد خود در این خط مش به کار گیری کرد و اهمیت درخواست و تمنا، کوشید در دل او اثر نماید چنانکه قرآن می فرماید: «آن زن که یوسف در منزل او بود از او تقاضای کامجویی کرد» (۴۰۰) همسر عزیز برای وصال به خواسته خود از طرز مسالمت آمیز و خالی از هر دسته تهدید مهم نهایت ملایمت و اظهار محبت از یوسف دعوت کرد. او دست به فعالیت میشود، حسد را در قلب انسان شعلهور می‌کند تا آنجا که او را به یک عمل شیطانی وادار کند. مضاعف عصبانی شد وقتی که یوسف به جهت فرار به سمت درهای قصر رفت کل درهای بسته خود به خود گشوده شدند اما هنگامی که در آخر را خواست گشوده نماید زلیخا از پشت لباس او گرفت و هنگامی که در گشوده شد لباس یوسف از پشت پاره شد. 16- زلیخا را به رخ زشتی تماشا کرد و از او فراروگریز کرد. همچنین مراسم جشن امضایی را هم از آثار اساتید خواهیم داشت و مکتوب «یوسف 10» شامل 18 ماجرا برگزیده را رونمایی خواهد کرد. 20-امروز بایستی برای فردای خوب تر کوشش کرد. در هر حالا این سجده به پدر و مادر نسبت داده نمیشود، و گرنه باید در بدو فرمان همین فعالیت انجام میشد. به جهت این می باشد که می بایست دائماً به خدای رحمان متوسل شویم و از او کمک بخواهیم و گرنه پیغمبرزادگان هم صحبت از قتل اخوی به میان آوردند و در غایت برادر را به چاه افکندند. و همگی اجماع کردند، به این معنی که همصدا شدند که او را در نصیب بدون نور چاه قرار دهند. کل اینها به آن دلیل بود که بنیاسرائیل در اوّلین نسل خود گرفتار چنین آلودگی و گناهانی شدند که این اعمال آنها، اثراتی را در نسلهای بعدی داشته است. نکته قابل تأملی که در داستان حضرت یوسف وجود دارد، مسأله برادران و نسل اوّل بنیاسرائیل است. نکته بعدی همین هست که بنیاسرائیل در اوّلین نسل، کثیف به یک گناه کبیره و پهناور شدند. و در برابر این بهترین ها،خداوند بهترین کار را از انسان منظور است. نکته حساس دیگری که در زندگی حضرت یوسف وجود دارد، همین هست که در کودکی، هنگامی که او را به چاه افکندند گزینه وحی الهی قرار گرفت. البته نفس انسان در هر حالت و در هر مقامی دارای او همپا میباشد و هیچ انسانی نمیباشد که از دست نفس و ابلیس در امان باشد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم فرا بیمه یوسف اسدی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.