فواید شیر فشارشکن چیست؟

در ادامه اصلی ما همراه باشید تا در خصوص طرز عملکرد، انواع، مزایا و معایب شیرهای فشارشکن بیشتر دعوا کنیم. ولی در اینجا واجب میباشد به یک نکته اهمیت در خصوص روش کارایی شیر فشارشکن اشارهکنیم. در ادامه حتمی هست تا درباره مزایای استعمال از همین گونه شیرها دیتاها بیشتری به دست بیاوریم. 1- ساختمان شیرهای فشارشکن معمولی هست و همانطور که در بالا اشاره کردیم، مکانیزم عملکردی پیچیدهای ندارند. قابلیت و امکان تشخیص زودهنگام ارتقاء و کمتر در فشار خروجی شیرهای فشارشکن و شیر کنترل و همینطور انجام نگهداری و تعمیرات پیشگویانه را مهیا میکند. همین شیرها همینطور می توانند در کاربردهای تجاری و صنعتی در محدوده مشخصات خویش بکار برده شوند. برای تشریح بهتر مکانیزم عملکرد شیرهای فشارشکن حتمی است تا علم کافی در خصوص اجزای تشکیلدهنده همین دسته از شیرآلات داشته باشیم. بعدازاینکه فشار شیر در شرایط بالاتری فشار قرار گرفت، به جهت برگرداندن آن به شرایط عملیاتی نقطه تنظیم واجب می باشد اختلاف فشاری معادل فشاری که به جهت بستن شیر لازم است، به آن وارد کرد. در صورتی که سیالی که در خطوط لوله جریان دارد، بخار باشد و قرار باشد افت فشار زیادی در محل شیر فشارشکن رخداد بیفتد، می بایست دقت داشته باشید که لوله در قسمت خروجی شیر می بایست سایز بیشتری داشته باشد؛ چرا که افت فشار بسیار موجب افزایش حجم بخار می گردد و نیاز به فضای بیشتری به جهت عبور خواهد داشت. دراینبین یک عدد از شیرآلات زیاد پرکاربرد که نقش حساسی را در خطوط لولهکشی ایفا میکنند، شیر فشارشکن است. شالوده از همین جور از شیرآلات در مواقعی استعمال می‌گردد که نیاز به یک فشار مشخص و معلوم در خروجی شیرداریم. بنابراین نیاز به به کارگیری از تجهیزات پیشرفته در ساخت این شیرها وجود ندارد. 1- این دسته از شیرآلات تقریبا به رسوبهایی که در محل شیرها رخداد میافتد، اهمیت هستند و این مسئله تأثیر منفی متعددی روی عملکرد آن ها دارد. پدیده بیش تر فشار (overpressur) وقتی شکل می دهد که، فشار داخلی در خطوط و سیسیتم های تاسیساتی از محدوده فشار طراحی و ماکزیمم فشار مجاز برای لوله و تجهیزات عمده شود. طراحی شیرهای فشار شکن مناسب کلیدی جریان آب به رخ افقی و یا متمایل هست و نیروی مورد نیاز خویش را به جهت کنترل، از نیروی هیدرولیک درون شیر تامین میکند. ایده اولیه طراحی این جور از شیرآلات هم به جهت طراحی نتورک آبرسانی شهری بود. 5- همانطور که در بخش مکانیزم کارایی این گونه شیرآلات تفسیر دادیم نیاز به نیروی خارجی برای جابجا نمودن فنر وجود ندارد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حساس فشار شکن در هیدرولیک وب سایت خود باشید.