فناوری عمیق بر مسیر تجارت آینده، امنیت ملی تسلط دارد

تحلیل تخصصی – سرمایه‌گذاری‌های فناوری عمیق به‌عنوان سنگ‌های کلیدی موفقیت اقتصادی و امنیت ملی آینده به‌طور پیوسته جایگاهی کسب کرده‌اند. با این حال این بخش با چالش های سختی مواجه است. پروژه‌های فناوری عمیق معمولاً قبل از شروع به کار نیازمند چرخه‌های تحقیق و توسعه طولانی و سرمایه‌گذاری کلان هستند. آنها با سطح بالایی از عدم اطمینان و ریسک فنی مشخص می شوند. با این حال، هنگامی که موفق می شوند، اغلب پذیرش گسترده ای در بازار و کاربردهای دوگانه ایجاد می کنند.

برای امنیت ملی، توجه زیادی به سلاح‌های مجهز به هوش مصنوعی و سیستم‌های اطلاعاتی، نظارتی، شناسایی (ISR) شده است. اینها یک منطقه رشد طبیعی برای نوآوری های عمیق فناوری را تشکیل می دهند و پلت فرم های تاکتیکی را تا تسلیحات و فناوری های اصلی هوایی، دریایی، زیرسطحی و فضایی پوشش می دهند.

خلاصه رمز به محبوب ترین رسانه برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه ای حتی در رده دوم قرار ندارد خلاصه رمز از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط پیشینیان. –سپتامبر 2018، مطالعات در هوش، جلد. 62

دسترسی به همه خلاصه رمزبینش تخصصی متمرکز بر امنیت ملی با تبدیل شدن به یک مشترک+عضو Cipher Brief.