عوارض ژنیکوماستی + عوارض کوچک کردن سینه آقایان + راز جراحی

پس در ادامه حیاتی عارضه ها عمل کوچک نمودن سینه مردان بیشتر آشنا می شویم و داده ها تمام را از علت ژنیکوماستی کسب می کنیم. کلیدی ارتقاء سن، بدن مردان تستوسترون کمتر و چربی بیشتری خواهد داشت که خویش موجب ساخت استروژن عمده میشود. تومور: بعضا از تومورها مانند مواقعی که به بیضهها، غدد فوق کلیوی یا غده هیپوفیز مربوط میشوند، هورمونهایی ساخت می‌نمایند که تعادل هورمونی زن و مرد را تغییر تحول میدهند. پرکاری تیروئید: در این مریضی، غده تیروئید هورمون تیروکسین را بیش از حد ایجاد میکند. هرچند این داروها از سوی اداره خوراک و دارو تایید شدهاند، امابه طور یگانه به جهت به کارگیری به جهت ژنیکوماستی تأیید نشدهاند. درصورتیکه به عامل مصرف داروهای خاصی سایز سینه های فرد دوچندان شده باشد، پزشک در ارتباط حساس ادامه مصرف همین داروها یا تغییر تحول دوز مصرفی آن ها تصمیم گیری خواهد کرد. برای تشخیص صحیح ژنیکوماستی و عدم خطا در گرفتن برنامه درمانی، شما بایستی بدون شک به صورت فیزیکی معاینه گردید و یک سری آزمایش ها را به انجام برسانید. چنانچه مریض به برداشته شدن میزان قابل توجهی چربی نیاز داشته باشد ، می بایست لیپوساکشن به صورت تراز ای انجام پذیرد. نداشتن فعالیت جسمانی منجر میگردد که دچار یبوست گردید به همین برهان بایستی مقدار متعددی میوه رسیده را به رژیم غذایی خویش بیش تر کنید. یک سری شرایط سالمی اساسی تأثیر تعادل طبیعی هورمون ها می تواند سبب ساز ژنیکوماستی شود. اما چنانچه همین پدید در سنین بزرگسالی برای آن ها تولید شود ناپدید شدن آن صرفا از نحوه جراحی قابلیت و امکان پذیر خواهد بود. بهترین راه به جهت پرهیز از ساخت اسکار ، گزینش جراح مناسب است. اهمیت این حال، قوانین بیمه گذارها حیاتی یکدیگر مضاعف متعدد gynecomastia 3 weeks post op است. پنهان کردن ژنیکوماستی در رابطه ها زناشویی می تواند زیاد مشقت بار باشد. به جهت مردان، بزرگشدگی سینه می تواند استرسزا و شرمآور باشد. مشاوره کنید. گفتاردرمانی می تواند به جهت خودداری از اضطراب و افسردگی ناشی از ژنیکوماستی سودمند باشد. پس از برداشت چربی ها، درصورتیکه نیاز به برداشت پوست یا یافت سینه باشد، از ترفند برش استعمال می شود. پس از جراحی از محل بخیهها مقداری ترشح بیرون میشود.