سقف متحرک چیست؟

امروزه بخش اعظم مردم ترجیح می‌دهند برای استراحت و تفریح در فضای باز حضور داشته باشند. سیستمهای سقف متحرک مهم یک سیستم ناودان داخلی به جهت تخلیه آب میباشند و به شما این قابلیت و امکان را ارائه می کنند که هر زمان که میخواهید، حتی در شدیدترین ریزش باران، از فضای بیرون خانه لذت ببرید. به این ترتیب بعضی از تالار های کنفرانس و گوشه و کنار های اداری که برقراری نظم و بی سروصدا در آن ها مهم دارد، به همین سقف های متحرک مجهز شده اند. کارداران محیطی مانند ارتفاع ، میزان وزش باد و وضعیت اقلیمی و آب و هوایی اهمیتی در به کارگیری این سقف های متحرک ندارند و سقف های متحرک همیشه گزینه خوبی به جهت استفاده در فضای باز میباشند . البته زمانی که به طور تام توده میشود، نور خورشید می تواند به فضا تابیده شود. طراحان باید فکری نمایند که فضا را به گونهای طراحی کنند که مشتریان بیشتری جذب کافه شوند. استخرهای روباز گاهی زمان ها به خصوص در فصل گردباد و گرد و غبار، قابل استفاده نیستند، ولی سقفهای متحرک نقش حساس در طراحی استخر سرپوشیده و استعمال از فضای آن دارند. اجرای سقف متحرک استخر موجب دوری از دید ساختمان های مجاور می گردد. مبنا ارزش گذاری سقف های متحرک بدین رخ می باشد که سقف های اساسی متراژ کمتر از ۳۰ متر مربع بدلیل زیر بودن متراژشان فارغ از مدل و فرآورده پوشش , بصورت پروژه ای برآورد قیمت میگردند . ابعادقطعات متحرک از قبیل طول دیواره ها و یا قوسها از پیش گزینش شده نبوده و اهمیت اعتنا به نیاز خریدار طراحی و نظارت میگردد.جهت حرکت قطعات متحرک وسمت عده شدن آن ها بر روی نیز با اعتنا به گزینش کارفرما می تواند به یک سمت و یا این که به هر دو سمت مختلف در طول باشد و یا این‌که پوشش متحرک از وسط به سمت طرفین در طول باز گردد که در همین صورت از تعداد ریلهای حاشیه و اشغال فضای اضافی کاسته میشود. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم سقف متحرک تاشو بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.