سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

بدین ترتیب بیضی ساختن پیستون و همینطور تولید لقی دربین سیلندر و پیستون، جهت جلوگیری از چسبیده شدن پیستون به سیلندر می باشد. پیستون قطعه ای استوانه ای صورت توخالی است به طوریکه یک سر آن ها بسته و سر دیگرش باز است و از نحوه این سر و بوسیله شاتون به میل لنگ متصل می شود البته معمولا قطر پیستون در سر باز آن عمده است. زمانی به حرکت پیستون و شاتون توجّه کنیم، ملاحظه خوا‌هیم کرد که نیروی فشاری احتراق زمان قدرت، در امتداد محور استوانه سیلندر به سر پیستون وارد می شود. در عاقبت در هر دو حوزه‌ درزبندی انجام می شود اما به رینگ چگالی پایینی فشار کمتری وارد می شود به جهت بهبود درز بندی رینگ پایینی معمولا از رینگ پیچشی استعمال می کنند. برخی از کارگاه های خودرو سازی توصیه می کنند که ترک T شکل پیستون در طرف ناچیز فشار قرار گیرد تا در اثر نیروی زیاد، در پیستون تغییر و تحول صورت به وجود piston 54 berapa cc نیاید. از مهمترین قسمت های پیستون ، تراز بالایی آن می باشد ، رخ تراز بالای پیستون بر شیوه احتراق ترکیب سوخت و هوا اثر می گذارد و درصورتیکه تراز بالایی پیستون به لطف طراحی شود اختلاط ترکیب سوخت و هوا خوبتر شده و سبب ساز ساخت قدرت بهینه می شود. بوش پیستون در نصیب پیستون قرار دارد و از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون دوری می کند. پیستون از نقطه مرگ زیر به طرف بالا (تا نقطه مرگ بالا) حرکت می کند و در حالیکه هر دو سوپاپ بستهاند (سوپاپ هوا و سوپاپ تخلیه) هوای داخل سیلندر متراکم می گردد و نسبت دانسیته به ۱۵ تا ۲۰ برابر میرسد. در موتورهای چهار دوران (بنزینی و دیزلی) اتومبیل، فرآیند جذب، فشرده سازی، احتراق و اگزوز در بالای سر سیلندر شکل می گیرد، که پیستون را بدون چاره به حرکت به سمت بالا و تحت می کند به ابلاغ دیگر پیستون حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل دارد که در هنگام بالا رفتن سبب ساز به متراکم شدن سوخت می شود و پس از احتراق و انفجار، به سمت ذیل حرکت میکند، در سرانجام منجر چرخش میل لنگ می شود. انژکتورها: سبب پودر شدن سوخت و گازبندی اتاقک احتراق میشوند. در دوران احتراق، فشار گاز ناشی از احتراق پشت رینگ ها می رود و منجر باز شدن آن به اطراف می شود. این وظیفه بر عهده رینگ فشاری است. در تمام موتور ها که شاتون هایشان مهم شکاف روغنکاری جانبی هست همین رخنه را به طرف فشاری سیلندر قرار می دهند تا دیواره را به مهربانی روغنپاشی کند. هواپیما به جهت حرکت بر روی باند و مهیا شدن برای پرواز نیاز به یک موتور و گیربکس داراست . می بایست دقت دوچندان به فعالیت آورد که اگر سر سیلندر تراش می رود چون منتخب ولو قلیل از ضخامت آن قلیل می وشد سبب اندک شدن محفظه احتراق و بالا رفتن نسبت چگالی موتور شده و می تواند مشکلات عدیده ای را در پی داشته باشد که یکی از آنان گرم شدن بیش از ترازو موتور هست هر یک سری در این وضعیت شتاب موتور نیز بالا می رود اما به مشکلات بعدی اش و خساراتی که ببار می آورد نمی ارزد . فشار داخلی مستمند اعمال نیروی قابل توجهی می باشد که بتواند حلقه پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد. 3- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر : به عبارتی طور که گفته شد ، دمای پیستون به هنگام کار به شدت افزایش می یابد و باید دمای آن کاهش پیدا نماید که حلقه ها در همین فرمان اثر گذاری گذار بوده و اساسی انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای ذیل تری دارااست به کاهش دمای پیستون امداد می کند . امّا در گرمای مساوی کلیدی پیستون چُدنی مشابه دو برابر منبسط می شوند. در پمپ ها و کمپرسورها، نقش پیستون برعکس شده و نیرو از میل لنگ به پیستون منتقل می شود تا سیال باطن سیلندر را فشرده یا این که تخلیه نماید. پیستون از دو کالا آلیاژ آلومینیوم و یا این که آلیاژ چدن ساخته می شوند که هر کدام حیاتی مزایا و معایبی هستند . همین قطعه، استوانه ای شکل است که به شاتون متصل می شود و از طریق جریان رفت و رجوع در سیلندر عمل می کند. پیستون، (به انگلیسی: Piston)، جزئی از موتورهای رفت و برگشتی، پمپ ها و کمپرسورهای رفت و برگشتی و استوانه های نیوماتیکی و مکانیزم های مشابه است. پیستون قطعه ای تقریبا استوانهای رخ میباشد ؛ تقریبا از آن روی که سازندگان همین قطعه ، به مقدار فراوان اندک به آن رخ بیضوی می دهند چرا که به دمای پیستون به زمان حرکت ماشین به شدت بالا می رود و حتی ممکن هست به دماهایی چون 2200 جايگاه سانتی گراد هم برسد و همین فرمان سبب ساز انبساط پیستون می گردد و در همین موقعیت می باشد که پیستون رخ استوانه ای به خویش می گیرد . پیستون از شیوه یک شالوده پیستون به یک میله اتصال، متصل می شود، که به نوبه خود آن به میل لنگ پیستون 75 پراید متصل می گردد. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از پیستون و میل لنگ ، شما شاید می توانید کلیدی ما در برگه وب تماس بگیرید.