روزنامه جام جم (1400/04/06): دودکش دوباره به کار افتاد!

رمضان92 سریال تازه ای به اسم دودکش متولد شد. گندم به بهروز میگه من دیگه مزاحم شدما نمیشم خیلی زحمت دادم دستتون درد نکنه برین به کاراتون برسین دیگه منم جایی عمل دارم برم، بهروز میگه نیکی من و پوریا اینجاییم تا اگه کاری دارین انجام بدیم و خانم گماسایی را به منزل دوستش میرسونن. قبل از این که وارد خانه بشن بهروز بهشون میگه الان بهترین موقع هستش به جهت مطرح نمودن و به عفت و نصرت میگه من به شما قول دادم ببرمتون پیش مخده شما نیز قسم دادین برین واسم خواستگاری، فیروز نخستین مخالفت میکنه و میگه من کاری نمیکنم که عفت بهش میگه میریم تو اگه موقعیت بود مطرح میکنیم. هیچ دلیل قانعکنندهای به جهت ساخت سریال دودکش ۲ وجود ندارد. کارایی آن در بخش ها گرمسیری اساسی آزمایش تأیید می شود که می تواند حیاتی ایجاد گردش هوا ، گرما را از روش دیواره های شیشه ای در منزل کمتر دهد اصلی این اکنون ، از آنجا که کارایی دودکش خورشیدی فراوان به طول و عرض آن بستگی دارااست ، ممکن می باشد کاربردهای آن در بقیه حالت آب و هوایی به برهان ضعف کارایی به دلیل ترازو محدود ، مختل شود. 4.1.3 همانطور که در صورت (c) نشان دیتا شده میباشد ، می توان از یک دیوار دودکش شمسی لعاب دار در شرایط آب و هوایی استوایی استفاده کرد. 4.1.2 بر اساس دیوار Trombe ، یک دیوار کامپوزیتی Trombe-Michel هم ساخته شده است که در رخ (b) نشان داده شده است. ادله ماندگاری شخصیت فیروز مشتاق را می بایست در دو دلیل کاوش نکرد؛ ابتدا آن که این شخصیت از همان در آغاز به لطف پردازش و معرفی شده و دوم آن که هنرنمایی هومن برقنورد در نقش این شخصیت هم بیبدیل و خیرهکننده کلاهک دودکش گرد به لحاظ میرسد.