دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

پمپ سیال را پمپاژ نمی کند: پمپ هواگیری نشده – پمپ یا این که لوله مکش به طور تام از سیال لبریز نشده می باشد – مکش پمپ بیش از حد هست -بین فشار مکش و فشار بخار سیال تفاوت اندکی وجود دارد -در خط مکش، هوا وجود داراست – آب بندهای لوله بسته شده است -سرعت خیلی بسیار می باشد -هد تمام سیستم اکثر از هد طراحی پمپ هست – جسمی خارجی در پره افتاده است – عدم تقارن . روش مورد به کار گیری به طراحی پمپ بستگی خواهد داشت. دسته پمپ مورد به کار گیری بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار حتمی انتخاب می گردد. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها را می قدرت از لحاظ مورد ها متفاوتی گونه بندی کرد. پمپ دوزینگ از نظر پمپ قابل پمپاژ به دو جور تقسیم میشوند: دوزینگ پمپ پودر و گرانول و دوزینگ پمپ انواع مایعات و مواد شیمیایی. پمپ دوزینگ یک عدد از مهمترین و پرکاربردترین پمپهایی می باشد که در صنعت مورد استعمال قرار می گیرد و می تواند میزان مشخصی از مواد شیمیایی مثل اسیدها، سیالات خورنده و مایعات ویسکوز را در محل آیتم لحاظ پمپاژ نماید به این برهان این پمپ، دوزینگ پمپ نامیده میشود. لوله کشی که برای پمپ انجام شده میباشد به صورت قابل قبولی نبوده و هم اکنون هوا به باطن پمپ نشد می کند. ولی برخی از سیالات که پمپ آن ها را پمپاژ می نماید ممکن هست فرار باشند و تبخیر شده اند و حالا مقداری از محفظه را اشغال کرده اند. د- یاتاقان ها :وظیفه یاتاقان ها در پمپ نگهداشتن شافت و روتور در مرکز شافت درمرکزاجزاء اثبات و تحمل بارهای شعاعی و محوری میباشد .تحمل کننده بارهای شعاعی را یاتاقان ها ی شعاعی و تحمل کننده های بارهای محوری را یاتاقان های محوری نامند. برای پرهیز از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، آب وارد بویلر ها و دیگ های بخار شده و پمپاژ مواد به جهت تنظیم PH رخ می گیرد. ولی قابلیت و امکان داراست که توشه وارد بر موتور بیش از اندازه باشد که ناشی از قلیل بودن ولتاژ یا این که فشار بخار آب باشد.ارتفاع پمپ آدینه آبکشی مضاعف باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت سوپاپ دوزینگ پمپ وب وبسایت خویش باشید.