دوزینگ پمپ – قیمت روز پمپ کلرزن – دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی)

در رخ زیر نمونه ای از دوزینگ پمپ های پیستونی سناریو داده شده است. این قابلیت را به Madden می‌دهد تا بسیاری از کاربردهای تزریق مواد شیمیایی را تحلیل کند و توصیههایی به جهت بهترین ترازو پمپ تزریق مواد شیمیایی برای پروسه شما و همینطور سایر اجزای آیتم نیاز ارائه دهد. جنس دوزینگ پمپ کلرزن شیمیایی به جهت دوز. علت اسم گذاری دوزینگ نیز همین مقدار مشخص یا دوز معلوم پمپاژ کردن می باشد. در این مدل مواد قابل پمپاژ نمودن به صورت مایع می باشند ، سیالات وارد شده به پمپ از طرز دریچه ها و دیافراگم به سمت داخل کشیده می شوند و وارد محفظه می شود اعتنا عملکرد دوزینگ های دیافراگمی زیاد بالاست و شتاب عملکرد پمپ نمودن آنان نسبتا اثبات و غیر قابل تغییر است. دوزینگ پمپ در مواردی کاربرد داراست که نیاز به پمپاژ کردن میزان مشخصی از سیالات هست. دوزینگ پمپ ها در دسته های متفاوت تقسیم بندی شده و به طور کلی محدوده ظرفیت ۰٫۰۶ تا ۱۰۰۰۰۰ لیتر بر ساعت را تا فشارهای فراتر از ۳۰۰۰ توشه پوشش می دهند. افزودن گونه های اسیدها، بازها، آنزیمها، اسانس و رنگ به مواد دارویی و غذایی بر عهده پمپ دوزینگ است. یک نوع دیگری از دوزینگ دیافراگمی وجود دارد که تفاوتش حساس نوع پیشین در قابلیت تغییر تحول شتاب پمپ می باشد و همین تغییر‌و تحول شتاب به وسیله یک پیچ مولد شکل می گیرد. به پمپ هایی که قابلیت و امکان تزریق مواد شیمیایی متعدد را به ترازو مشخص و معلوم دارا می باشند اصطلاحا مترینگ پمپ یا دوزینگ پمپ گفته میشود. در گونه های مطلوب سیالات قطعه ای حیاتی وجود داراست به اسم انژکتور که در اختیار گرفتن بر روی فشار باطن لوله دارد و منجر می شود ضرر و زیان وارد شدن به پمپ بسیار ناچیز شود. هرکدام از این مدلهای پمپهای تزریق، برای کاربردها، فشار و مواد شیمیایی متمایز مطلوب هستند. در صورتی که کسب و کار خانوادگی ما بتواند این ادعا را اثبات نماید شادمان خوا‌هیم شد. ۷- کشیدن سوپاپ روغن فقط یک توشه در او‌لین جايگاه نصب (در آیتم دستگاه هایی که جعبه دنده دارند) ۸- شیر مکش و تخلیه روی ظرف هد را باز نکنید مگر برای تعویض. دبی این دوزینگ پمپ قابل تنظیم بوده و دارای توجه به فشار خط، عمل تزریق را انجام میدهند. دوزینگ دنده ای که مواد از طرز دنده وارد پمپ می شود توجه همین دسته از دوزینگ ها به نسبت دیافراگمی دوچندان پایین تر است. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط اساسی کجا و روش استعمال از عکس دوزینگ پمپ دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.