دریچه خورشیدی – پروتهویه – دریچه گردابی

روزنه فلزی: مدت روزگار بیشتری میتوانند در تن بمانند، ولی فرد تا آخر قدمت بایستی از داروی وارفارین به جهت جلوگیری از تشکیل لخته استفاده کند. قطعهای در دو طرف انشعاب کانالهای هوارسانی که در بعدها معین و استاندارد را دریچه هوا گویند. تصاویر دیگر با عمق میدان “بزرگ” یا “عمیق” میباشند ، جایی که هر دو پیش راستا و پس راستا روشن هستند. همچنین ممکن است صدای به نیز میل کردن دو فلز در هر توشه بسته شدن روزنه قلبش، به گوش شخص برسد. هر کدام از مدلهای روزنه سقفی اصلی توجه به موقعیت ذکر شده، حیاتی ارزش متفاوتی خواهند بود. یک روزنه وجود داراست – یک نصیب حیاتی دیافراگم که اکثر از هر موارد دیگر دیگر عکاس های جدید کار را گیج می کند. اما در بعضی از موارد برای دقت بخش اعظم از اکو مری استفاده می‌گردد که نحوه همان روش می باشد منتها به جای این که از بر روی قفسه سینه انجام شود، پس از بیهوشی موقتی از شیوه دهان وارد مری شما شده و در آنجا از نمای نزدیکتری به قلب نگاه می کنند و میزان گیری ها انجام میشود. آنچه در عکس به شکل واضحی چه در جلو و یا این که عقب نشان دیتا می شود یعنی عکس کاملا پر‌نور دیده می شود. در همین نوشته ، ما دریچه دیافراگم چیست ، چطور فعالیت می نماید و همینطور نشان می دهیم که چطور بر چیزهایی نظیر عمق عرصه تأثیر می گذارد ، که در ادامه این مقاله توضیح دیتا شده است. بیشتر مردمان این مسئله را ناخوشایند می دانند ، چون ما عادت کرده ایم تعداد بیشتری نشان دهنده دریچه سقفی اتوبوس مقادیر بزرگتر باشد. کلیدی تغییر و تحول میزان دیافراگم ، نور از طریق آن به سنسوری می برسد که در دوربین قرار داراست و در عاقبت روشنایی تصویر شما را تغییر و تحول می دهد. می توانید اندازه روزنه دیافراگم را به رخ کوچک یا این که تبارک امتحان کرده تا حسگر نور را به رخ کم یا فراوان حساس کند. دیافراگم بزرگ (یک دهانه باز) نور متعددی را عبور می دهد و در سرانجام عکس روشن تری ایجاد می شود. همین باعث تولید سردرگمی عظیم در میان عکاسان می شود ، زیرا تماماً معکوس به عبارتی چیزی می باشد که در در آغاز انتظار دارید. اهمیت حرکت در دربین محفظه های روشن و بدون نور ، عنبیه چشم شما منبسط شده یا این که کوچک می شود و ترازو مردمک دیده شما را کنترل می کند. علاوه بر همین ، مهم واضح خیس یا این که بدون‌نور خیس شدن تصاویر ، مقدار نوردهی را نیز تغییر‌و تحول می دهد. در فعالیت ترمیم، جراح تلاش می نماید دریچه خود بیمار را به دسته ای تغییر‌و تحول شکل دهد که تام بسته شده و مقدار پس زدن خون به دهلیز چپ ناچیز شود.