دانستني هاي جالب در مورد كفش

از نمونه هاي مد آن سالها، مد كفش پنجه مربعي هست كه نزديك به پنجاه سال عمركرد. از مشكل روش رفتن كه بگذريم، وزن اين مدل كفشها احتمالاً خيلي زياد بوده میباشد مثل اين كه شیوه رفتن در آن سالها دارای مشقت و بلاي بسيار همراه بوده است. نام بسياري از اين پوشينه ها هنوز نیز استفاده مي شود، مانند سندليوم كه الان به آن صندل مي گويند. هر چه پاشنه بلندتر بود، موقعيت آن شخص فراتر مي رفت مانند اين كه در آن زمانه كساني كه از بالا به همگی چيزهاي اطراف نگاه مي كردند، احساس اقتدار زيادي مي كردند. مردم به هر زحمتي كه بود پنج تا انگشتشان را در پنجه هاي نوك تيز مي كردند تا ثابت كنند چقدر حیاتی شخصيت هستند. اواخر قرن چهاردهم نیز كفشهاي نوك تيز مد شد. اين كفشها نسبتاً گشوده بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و داخل كفش را آماده مي آورند و منجر مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، ولی همين كفشها هم استانداردهاي خاص خودشان را کفش اسپرت پسرانه شیک دارند. امروزه جهت ايجاد رفاه دستگاههايي جهت واكس كفش ايجاد شدهاست كه به آن دستگاه درخشان كننده كفش ميگويند كه به وسيله يك يا دو برس كه به رخ افق قرار دارا‌هستند رويه و كنارههاي كفش را تميز مينمايد. •كفش كليتي(Kiltie) نوعي كفش آكسفورد می باشد كه زبانهاي از چرم ريشه ريشه دارد كه روي نصیب رويه كفش مي افتد تا ترک و بندهاي كفش را بپوشاند. جوابش خيلي معمولی است. انقلاب كبير فرانسه، نتايج خيلي مهمي داشت. سال 1792 مردم از دست پاشنه هاي بلند و كفشهاي حرير خسته شدند و بر ضد جامعه طبقاتي در فرانسه انقلاب كردند. جامعه خيلي طبقاتي شده بود و کلیه مي خواستند به هم فخر بفروشند و بهترين راهي كه به ذهن مردم رسيد، پوشيدن لباسهاي خاص بود. در قرن هجدهم هم حال و روز به عبارتی طوري ماند و فقط شكل پاشنه ها تغيير كرد. در قرن هفدهم، اين پاشنه هاي وحشتناك از كفشها حذف شد و پاشنه هاي معقول تري به كفشهاي زنانه و مردانه اضافه شد. وى اساسی اشاره به كفش هاى ورزشى و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفش هاست، اعلام كرد: كفش هاى چرمى مناسب ترين متاع كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار مى شود. در صورتی که كفشتان قهوه اي رنگ است، ميتوانيد آن را اصلی كت شلوارهاي فاستوني و كتهاي اسپرت بپوشيد. با نيست كه طرح و نوع كفش چرم هنوز هم مد می باشد يا نه؛ هر جور كفش آكسفورد مشكي رنگ را ميتوانيد اهمیت كت شلوار رسمي بهخوبي ست كنيد و هميشه مد است. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم کفش اسپرت پسرانه اصل لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.