حلقه های پیستون Total Seal®

پیستون در بدنه هواپیما “روی” موتور و “زیر” چتر نجات قرار می گیرد. پیستون هایپریوتکتیک نسبتاً تازه هستند (طی 20 سال گذشته) و طراحی قادر تری نسبت به پیستون ریخته گری ارائه می دهند. تنها پشت و جلو بر روی دیواره سیلندر باقی باقیمانده هست چون گوشه ای از دامن بریده شده است. پیستون به تیتر یک دیوار متحرک در باطن گوشه و کنار احتراق عمل می کند. همانطور که به سمت بالا حرکت می کند، توشه را فشرده می کند، احتراق شکل می دهد و گازهای در حالا انبساط پیستون را به سمت تحت ناچار می کنند. این نیرو از نحوه شاتون به میل لنگ منتقل می شود. هدف آن ساماندهی پیستون در حین حرکت در شکاف سیلندر و پرهیز از تکان تناول کردن آن به هنگام چرخش میل لنگ در قوس چرخش خویش و بار رانش آن را در در مقابل دیواره سیلندر قرار می دهد. پیستون های ریخته گری اهمیت مسافت کمتری به دیواره سیلندر تعبیه شده اند. پیستون های ریخته گری ضعیف ترین طراحی در حیث گرفته می شوند، ولی به عامل نرخ ناچیز انبساط حرارتی، تولید کمترین هزینه را دارند. بخش اعظم پیستون های موتور هواپیما از آهنگری آلیاژ آلومینیوم ماشین کاری می شوند. شیارهایی در مرحله بیرونی پیستون برای دریافت رینگ‌های پیستون ماشین‌کاری می گردند و باله‌های خنک‌کننده در داخل پیستون به جهت انتقال حرارت بخش اعظم به روغن موتور تعبیه شده‌اند. کلیدی استعمال از مواد چدن و ​​فولاد مرتبه یک مثل چدن خاکستری آلیاژی، چدن گرافیت کروی، چدن خاکستری و غیره، ما رینگ های پیستون را می سازیم که بزرگترین در محدوده هستند. پیستون یک موتور رفت و برگشتی یک کاربر استوانه ای است که در باطن یک سیلندر فولادی به جلو و عقب حرکت می کند. این رانش پیستون را به جلو و عقب حرکت می دهد. صدایی که پیستون آهنگری در زمانه سرد ایجاد می کند، ضربه پیستون نامیده می شود. به آن فاصله پیستون به دیوار می گویند. همین پیستون ها همینطور به برهان شتاب انبساط آن‌ها بیشتر به مسافت بیشتری نیاز دارند. امیدوارم هیچوقت نیازی به خرید کردن پیستون نو نداشته باشید. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه دارای کجا و نحوه به کار گیری از پیستون شاپ دارید، می توانید حیاتی ما در صفحه وب تماس بگیرید.