جراحی کوچک کردن سینه چگونه انجام می شود؟

از آنجائیکه همین عمل دارای است و ممکن هست بیش از ۳ ساعت به ارتفاع انجامد شخص پایین بیهوشی عمومی قرار می گیرد. نوک پستانها و منطقه اطراف آن هم بزرگتر شده و به لمس و تحریکات خارجی حساس می شوند. فضای باقیمانده دربین مجراها و لوبولها را چربی پر می کند. در قسمت بالایی حرکت سعی کنید آرنجهایتان تماما صاف نشود تا فشار روی مفاصل شما انتقال پیدا کند. در مقطع عادت ماهانه زنان، پستانها تحت اثر گذاری هورمونهای جنسی دچار تغییرات خاصی می شوند که در هر فرد به گونه ای گوناگون بروز می کند. این لوله ها سپس از یک الی دو روز برداشته می شود. این غده ها به مجاری وصل می شوند که به شبکه هایی به اسم آمپول ختم می شوند. همین مکانیزم چربی پستانها را جایگزین کرده و آن ها را به جهت ایجاد شیر در سطح پایانی حاملگی مهیا می سازد. نتیجه های همین جراحی، مادامالعمر می باشد و ترازو سینه جدید، به جهت رفع محدودیتهای فیزیکی قبل از جراحی، به بیمار امداد میکند، بهمرور زمان، تورم پس از جراحی کوچک کردن سینه از میان رفته، و خطوط برشها محو میشوند. درصورتیکه مشکل کلیدی بزرگی سینه مربوط به زیادی چربی هست نیکی پوست طولانی تر میتوان از لیپوساکشن به تنهایی برای ریز کردن سینه استعمال لاغری كوچك كردن سينه با قهوه نمود. همینطور چنانچه که نمی توانید کلیدی حقیقت برجای ماندن اسکار آنگاه از جراحی کنار بیایید. اگر اندازه سینه، بهدلیل بافت چربی پهناور شده باشد و پوست اضافی، عامل مهمی نباشد، لیپوساکشن بهتنهایی میتواند برای ریز نمودن سینه، به کار گیری شود. 1. برای بهبودی تمام جراحی ریز کردن سینه، می بایست بین 2 تا 6 هفته زمانه بدهید. هدف از انجام فعالیت جراحی ریز نمودن سینه، کاهش میزان آن و فرم دهی مجدد آن است بهنحویکه متناسب اهمیت بقیه قسمتهای تن شده و همچنین علتی جهت وجود بعضی ناراحتیها نباشد. بیشتر متقاضیان پیش از آن که ذیل تیغ جراحی قرار بگیرند ، به دنبال کسب دور اندیشی درمورد سرانجام احتمالی از کار ماموپلاستی بالا به پایین و میزان ماندگاری آن هستند.