تحلیل و پیش بینی قیمت اتریوم امروز

استخراج اتریوم فرایندی طولانیمدت میباشد و به تجهیزاتی پیشرفته، گران ارزش و مصرف برق بالا نیاز دارد. همین در حالی میباشد که در صورتی که قرار باشد از اتریوم به تیتر خدمات پرداختی روزانه به کارگیری نماییم باید بتواند صدها و حتی هزاران تراکنش را در ثانیه انجام دهد! هریک از شبکههای بلاکچین، براساس مجموعهای از قوانین و اصول، آیتم توافق قرار میگیرند. همانطور که پیشتر گفتیم، به جهت همین که قرارداد هوشمند شما (یا اساساً هر تراکنش دیگری که قصد انجام آن را دارید) در بلاک چین اتریوم به اجرا نهاده شود، کد آن می بایست برای همگی اعتبارسنجها یا این که فول نودها نبی شده و مورد تأیید آن‌ها قرار گیرد. استخراج کنندگان ستون فقرات شبکه اتریوم محسوب می شوند، چون آنها نه تنها دارای تراکنش ها و بقیه عملیات شبکه را تایید می کنند، بلکه توکن های جدید، که ارز کانال میباشند را هم ساخت می کنند. ابن به این معنی که همین که هنگامی هر تغییری در داخل نتورک اعمال میشود، اعضای کانال یا همان نودها (گرهها) بایستی اصلی آن تغییرات موافقت کنند، در غیراینصورت، امکان اعمال آن تغییر صفر میشود. زمانی در بلاکچین چیزی بیش تر میشود، دیگر نمیتوان آن را تغییر داد. درنتیجه، احتمال این‌که این قرارداد هوشمند هک شود و کلاهبرداری در آن شکل خرید اتریوم در بایننس بگیرد، وجود دارد. ضمناً در شکل عدم پیروزی پروژه در پیشفروش توکنها، صاحبان پروژه پیش از پرداخت ضررهای هنگفت از این مسئله اطلاع یافته و گامهای بعدی را متناسب با نتیجه های کسب شده برمیدارند. در همین رخ هست که همین شبکه از قابلیت و امکان هک، تقلب و فساد، تماماً به دور میماند. قراردادهای هوشمندی که خاص اتریوم هستند و خبر لطف برای این پلتفرماند، هدف از در میان بردن خطای کانال را دارند. تفاوت دربین هش و رمزنگاری استاندارد در همین میباشد که مراحل صرفا یکطرفه پیش میرود. مانند هر دوران دیگری که حساس مسئلهای مهم ریسک مواجه میشویم، در این مورد هم بهترین گزینه، ایجاد تنوع بین گزینههای مختلف موجود است. App ها مهم «قراردادهای هوشمند» به بلاک چین اتریوم متصل می شوند که بیشتر مشابه برنامه های رایانه ای میباشند تا قراردادهای سنتی. تنها یک منش به جهت خرابکاری در کانال وجود دارد: این‌که نود مهاجم، بلاکی شامل تراکنشهای کلاهبردارانه را جعل کرده و سپس اقتدار پردازشی خویش را به فعالیت گیرد تا برای چند بلاک پس از آن، نانس و هش صحیح بلاک را سریعتر از نودهای دیگر به کانال اعلام کند تا بتواند سنگینترین زنجیره مورد قبول پروتکل GHOST را بر روی بلاک جعلی خود بسازد (مانند نهایی زنجیره در صورت بالا). زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت فروش اتریوم در تراست ولت وب سایت خود باشید.