بررسی علت و راه حل های درمان ژنیکوماستی

اساسی مراجعه به یک دکتر کار کشته و باتجربه ژنیکوماستی قابل رجوع و برگشت نمی باشد و دکتر معالج دارای تبحر و خبرگی تمام بافت های گلدون و سلول های چربی راکاملا تخلیه می نماید و نسبت به بقیه نصیب های بدن سلول های چربی کمتری در آن خواهیم دید. ژنیکوماستی می تواند یک سمت یا این که هر دو سمت سینه را ذیل تأثیر قرار دهد ، گاهی زمان ها به طور نامتقارن. فارغ از تردید جراحی ژنیکوماستی یا ریز کردن سینه مردان در زیبایی و فرم اندام آن ها به خصوص مردانی که اهمیت ورزش حیاتی تناسب اندام و به طور کلی خوش هیکل هستند، تاثیر بخش اعظمی دارد. عمده محققان، ژنیکوماستی را ناشی از تحریک بافت پستانبه وسیله استروژن ها یا این که مواد شبیه استروژن افزایش یافته موجود در گردش خونمی دانند و در مطالعات اخیر، درمان های پزشکی بر همین شالوده مبنا ریزی شدهاند. این جراحی شامل ایجاد برشهای ریزی دور هاله نوک پستان و وارد نمودن لولههای ساکشن به جهت خارج کردن چربی و بافت سینه میباشد. در صورتی که از لیپوساکشن استعمال شود، برشها ریز خواهند بود و در اطراف هاله نوک پستان قرار دارند. در صورتی که علت زمینهسازی یافت شود، معالجه در جهت برطرف کردن این علت خواهد بود. تمام مردانی که خواستار انجام جراحی ریز کردن سینه خویش هستند بایستی BMI طبیعی داشته و وزن نرمالی داشته باشند و برای یک مدت کوتاه نیز که شده سیگار نکشند. ژنیکوماستی باعث مخفی شدن ماهیچه ها طبیعی قفسه سینه میشود. علت کل موارد پهناور شدن پستان ژنیکوماستی نیست. آیا علت تمام مورد ها بزرگ شدن پستان ژنیکوماستی است؟ اولین نماد ژینکوماستی به وجود وارد شدن یک توده چربی در زیر نوک پستان است. در بعضا موارد، نیاز به انجام تکنیکهای کشیدن پوست و تغییر‌و تحول مکان نوک سینه خواهد بود تا رخ سینه به رخ نرمال بازگردد. اولی نشانه ژنیکوماستی تبارک شدن سینه میباشد که غالبا به شکل قرینه در اطراف نوک هر دو سینه دیده می‌شود و در هنگام لمس به رخ لاستیکی یا این که سفت احساس میشود. پزشک معالج آزمایشاتی را تجویز خواهد کرد که مطمئن شود عارضهای که با آن مواجه ژنیکوماستی تانر ۳ میباشد ژنیکوماستی است. جراح از یک پانسمان فشاری برای پانسمان کردن به کار گیری خواهد کرد که بایستی تا دو هفته بعد از آن از جراحی گشوده نشود. ممکن می باشد تورم بافت سینه تا سه ماه ادامه پیدا کند. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از چگونه ژنیکوماستی را تشخیص دهیم ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.