ایکس بادی چیست؟

الکترودهای جلیقه دستگاه ایکس بادی، فرکانسهای پائینی در حدود 150 ضربه در ثانیه و نیروی خفیف جریان برق کمتر از 100 مگا آمپر که به نظر قلیل زیان می باشد را به تن اعمال میکند، صرفا نکته نگران کننده که ممکن میباشد به ذهن بعضا اشخاص برسد همین می باشد که آیا این جریانات الکتریکی در تن ذخیره میشوند؟ در همین طریق ورزشی در باشگاه ایکس بادی مهم فرستادن پالسهای الکتریکی به موقعیت مستقیم به عضلات سعی در ارتقا پرسرعت ماهیچه سازی تا حدود 5 برابر و همچنین ازدیاد عجله چربی سوزی تا 3 برابر خواهد شد . نیاز جامعه مبنی بر بستری کارآمد و حرفه ای جهت ارائه سرویس ها ورزشی ما را بر این داشت تا مبادرت به تاسیس باشگاه ایکس بادی ریستارت کلاب در تهران کنیم. اهمیت اعتنا به اینکه در همین دستگاه ها از کابل های الکتریکی به کار گیری می شود، FDA نگرانی های خویش را در به کار گیری بی خط مش و غیر بنیادین اشخاص از این دستگاه ها عنوان نموده است ولی همین بدان مضمون‌ وجود ندارد که به کار گیری از دستگاه هایی همچون ایکس بادی می تواند برای تندستی مضر باشد. تقویت عضلاتی که وظیفه پشتیبانی ستون فقرات و لگن و کمر و کمربند کتف ها و پاها شده که در عاقبت سبب بهبودی نحوهی ایستادن و راحتی اندام میشود. همچنین، کل سیمها و کابلهای همین دستگاهها میتواند سبب الکتریسیته گرفتگی نیز بشود. کل تلاش مربیان و قاب باشگاه این است که به صورت تام و فن ای اهمیت شما همکاری کرده تا به نتایج دلخواهتان دست یابید. سیستم های XBody در باشگاه ایکس بادی از لحاظ نوآوری ، حاصل ، فراگیری ، بهروز رسانیها و عرضه فعالیتها پیشقدم در این فن بوده است . در ورزش xbody یا این که ems هر تمرین 20 دقیقه ای بهاندازه 500 تا 700 کالری انرژی استفاده خواهد شد که با همین مقدار تکرار فقط 2 روز در هفته ورزش کفایت می کند . مهمترین برتری متد ورزش ایکس بادی بکارگیری هم‌زمان کلیه مجموعه های عضلانی تن به وسیله دستگاه می باشد که همین موضوع موجب می‌شود که هر جلسه تمرین ۲۰ دقیقه ای معادل کلیدی ۳ جلسه تمرین عادی بدنسازی باشد. ایکس بادی شرایطی را برای شما فراهم میکند که در هر جلسه ۲۰ دقیقهای تمرین، ۷۰۰ کالری و در طی ۴۸ ساعت بعد از آن، ۱۸۰۰ کالری بسوزانید. ایکس بادی می تواند سلولیتهای چربی بدن شما را کمتر دهد و به شما امداد کند که بدن عضلهایتری ایکس بادی یا بدنسازی داشته باشید. به این شکل که توان ماهیچه ها بدن را ارتقا میدهد. همینطور شما به عامل ارتقا عمل عضله‌ها روزانه کالری بیشتری خواهید سوزاند، یعنی مصرف انرژی ارتقا می یابد. به وسیله ی امواج الکتریکی که مستقیما به فن های عصبی می فرستد. به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از ای موشن ، شما شاید می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.