الکترود جوشکاری استیل

به همین ترتیب خطر تشکیل کاربیده و رسوب آن ها در مرز دانه ها ودر سرانجام احتمال پیدایش خوردگی های بین دانه ای وترکهای ناشی از آن به دست کم می رسد .همچنین وجود موادسازنده استوار کننده کاربید مثل نیوبیوم (Nb)یا تیتانیوم نیز در افزایش مقاومت به خوردگی جوش حاصل اثر گذاری به سزایی داراست . مخلوط شیمایی این الکترود شبیه E 308بوده وفقط در میزان کربن موجود ترکیب جوش حاصل از آن کمتر از E308 میباشد و حداکثر به ۰.۰۴% انواع الکترود استیل می رسد . به این خواسته به تیتر نمونه در شیوه GTAW گاز آرگون حساس 2 الی 5 درصد نیتروژن به عمل برده می شود. هیدروژن برعکس نیتروژن اثرات دوچندان مخربی در کاهش چقرمگی و ساخت رخنه های آن گاه از جوش دارد و باید تا حد امکان از ورود آن به هر صورت (گاز محافظ، روکش الکترود، رطوبت و . 1-نیتروژن بیشترین اثر را در دوری از خوردگی های حفره ای و شیاری دارد. به طور کلی پیدایش فازهای دندریتی ناشی از انجماد و سرد شدن سریع بوده و در آنان تجمع و جدایش و تغییر تحول موادتشکیل دهنده آلیاژی در فازها و تفاوت آن اهمیت فلز پایه بازدید می گردد که ممکن هست بر روی خاصیت خوردگی تاثیر گذارد. الکترود استیل309L-16 ،الکترود آهک- تیتانیومی هست که فلز جوشی با ساختار خوب آستنیتی به جهت فولاد زنگ نزن 25% کروم و 12% نیکل تولید می کند. الکترود مصرفی از یك هسته فلزی كه حیاتی مواد حساس خاصیت متفاوت پوشیده شده و از آن برای مصارف مختلف به کارگیری میكنند. اما در مواردی که عملیات حرارتی بازپخت انحلال آن‌گاه از جوشکاری ورق استیل انجام می گردد، این دما دارای چندانی ندارد. زیرا پر سرعت اکسید شده و وارد سرباره (گل جوش) می گردند. روکش یا فلاکس Flux جوش ماده ای هست که در دمای متوسط اتاق تقریباً خنثی است ، البته در شکل قرار گرفتن در معرض دمای بالاتر می تواند به شدت کاهش یابد تا از تشکیل اکسید فلز پرهیز شود. فولادها به دو دسته بی آلایش کربنی و آلیاژی دسته بندی می شوند.در فولادهای بی آلایش کربنی به جز کربن و بعضا عنصرها معمول(مثل سیلیسیم و منگنز و گوگرد و فسفر)عنصر دیگری وجود ندارد.دسته بندی فولادهای معمولی کربنی به شکل جدول فوق است. نخست اعتنا داشته باشید که الکترود طبقه بندی شده انجمن جوشکاری آمریکایی (AWS) E308 برای جوشکاری اشکال آستنیتی از استیل ضدزنگ است. این الکترود به جهت اولین توشه دراستاندارد ASTM CF8Mبرای جوشکاری فولادها ی زنگ نزن ریختگی در طبقه بندی قرار گرفت. بدین ترتیب در این حوزه خوبتر می باشد حساس سازندگان استیل یا این که فیلر جوشکاری مشورت نمود.