از میدان: «افراد معمولی» به دنبال «نتایج خارق‌العاده» هستند

سربازان یوگسلاوی که با نیروی اضطراری سازمان ملل متحد (UNEF) در خدمت گشت زنی در شبه جزیره سینا، مصر در سال 1957 بودند.

یک عکس

اولین به اصطلاح کلاه آبی به عنوان ناظران نظامی در خاورمیانه در سال 1948 مستقر شد و از آن زمان تاکنون بیش از دو میلیون پرسنل یونیفرم پوش و غیرنظامی در 71 عملیات حفظ صلح در سراسر جهان خدمت کرده اند.

این نمایشگاه نشان می دهد که چگونه طی سه ربع قرن، نیروهای حافظ صلح از کشورها در سفر اغلب دشوار از درگیری به صلح، آشتی و در نهایت توسعه حمایت کرده اند.

این نمایشگاه با عنوان “صلح با من آغاز می شود” همچنین یادآور این نکته است که حفظ صلح وظیفه همه مردم در همه جا است.

نمایشگاه آنلاین را اینجا ببینید.