ارزش یک جاسوس خوب در مسکو

«The Cipher Brief به محبوب‌ترین رسانه برای افسران اطلاعاتی سابق تبدیل شده است. هیچ رسانه‌ای از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط پیشینیان، حتی در رده دوم پس از The Cipher Brief قرار ندارد. – سپتامبر 2018، مطالعات در هوش، جلد. 62 شماره

با عضویت در سطح I Cipher Brief به همه بینش تخصصی متمرکز بر امنیت ملی The Cipher Brief دسترسی پیدا کنید.

The Post ارزش یک جاسوس خوب در مسکو appeared first on The Cipher Brief.