اخبار و بررسی بازی کالاف دیوتی موبایل (Call Of Duty: Mobile)

اعتنا داشته باشید که موقعیت چندین نفره و Battle Royale اهمیت کنترلهای کمی متفاوت هستند، به این ترتیب هر دو را سفارشی کنید. اینجا جایی می باشد که شرایط Ultra – 120Hz – را پیدا خواهید کرد، البته دقت داشته باشید که میزان مرغوب بودن گرافیک را کاهش می دهد تا حیاتی سریعترین نرخ کادر اجرا شود. تغییر کیفیت گرافیک: دستگاه شما در شروع فعالیت به طور مداد تنظیمات تلفن شما را تشخیص میدهد، ولی درصورتیکه می‌خواهید آن ها را تغییر‌و تحول دهید، در تنظیمات، بر روی Audio and Graphics ضربه بزنید. در اینجا میتوانید میزان مرغوب بودن و نرخ کادر و همچنین گزینههای دیگر را گزینش کنید. بازی کالاف دیوتی تلفن همراه در آغاز اهمیت نام Legends of War در سال ۲۰۱۹ معرفی شده بود، ولی آن‌گاه از مدتی که روی سرور کشورهای استرالیا و کانادا به تست بتا گذاشته شد، نام آن هم به Mobile تغییر پیدا کرد تا کلیه چیز آن یگانه بوده و ارتباطی را حساس عالم دیگر بازیهای سری نداشته باشد! در اینجا “تمرین” و “تمرین در درمقابل هوش مصنوعی” را بازدید خواهید کرد. از لحاظ توان میتوان آن را مهم Death Machine مقایسه کرد. یک منو لوداوت قبل از بازی نیز همواره در دسترستان خواهد بود تا قبل از نبرد، اسلحههای آیتم نظر خویش را برای شخصیتتان گزینش کنید. آن‌گاه از آپدیت بازی، بازیکنان شاهد 4 منطقه جدید خواهند بود که Outpost, Radar Base, Camp, و Dormitory اسم دارد. در نخست می بایست گفت که «ندای وظیفه» از جملهی بهترین بازیهاست و همین روزها در میان اعضا از آوازه مضاعف بالایی برخوردارست؛ نسخهی موبایلی همین بازی در نخستین اکتبر ۲۰۱۹ بوسیله اکتیویژن به جهت اندروید و ای او اس انتشار یافت و از به عبارتی بدو ورود کلیدی استقبالی بینظیر روبهرو شد، زیرا علاوه بر این که در نسخهی کنسول و پی سی توانسته بود جا پای خویش را ثابت کند، نسخهی موبایلی آن هم از لحاظ گرافیک و تراز کیفی عملکردی فوقالعاده داشت. اگرچه کنترلها به طور کلی شبیه میباشند و تصاویر بصری یکسان هستند، همین موقعیت ها اساساً حالتهای گوناگون برای بازی دارند. همین یک شیوه خوب برای آزمایش سلاحها ، تنظیمات و کنترلها برای دیدن احساس آنان و این که آیا به جهت شما مفید می باشد میباشد. به جهت بدست آوردن نرمترین گیم پلی که میتوانید بازی کنید، چون مضاعف تنظیم آن در رخ تند شدن منجر ایجاد نقص‌ میشود. بازی Call of Duty: حالت های گیم پلی نسخهی گوشی ندای وظیفه: گیمپلی کالاف دیوتی گوشی به دو بخش اکثر تقسیم شده است. در این بازی، سیستم کنترلی به دو شکل Simple و Advanced قابل استعمال است: سیستم کنترلی بازی در حالت Simple زیاد معمولی است. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب تارنما کالاف دیوتی گوشی رم چند میخواد.