آیا سدیم لوریل سولفات سرطان زاست؟

برای کاهش اثرات خشک کنندگی صابون در اثر قلیا به آن‌ها مواد چرب مثل پارافین بیشتر می نمایند که خواسته از سوپرفت همان صادرات سدیم لوریل سولفات است. در آخر جنس نهایی در صنایع تولید کننده تگزاپون که به عبارتی سدیم لوریل اتر سولفات است، ایجاد می شود. به عبارتی طور که گفته شد انواع سدیم سولفات که یک ادغام شیمیایی مناسب ارزش و مناسب میباشد به صورت گسترده در محصولات بهداشتی از گزاره شامپو، خمیر دندان، دهان شویه، مایع کاسه شویی، صابون و… همین ماده یک مخلوط شیمیایی هست که به عنوان پف دهنده، تسریع کننده انحلال چربی ها و کف کنندگی گزینه استعمال در ایجاد گونه های شوینده و پاک کننده قرار می گیرد. همین ماده به جهت از در بین ویروس ها و میکروب ها جزء ترکیبات شوینده ها و پاک کننده ها قرار می گیرد. سدیم لوریل سولفات یا SLS حساس فرمول مولکولی NaC12H25SO4 و تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات) به اختصار SLES رایجترین سولفاتهای سطح فعال آنیونی از پاک کنندههای سنتزی اهمیت توان مضاعف هستند. خمیر دندان، صابون، شامپو، محصولات حمام و مرطوب کننده ها اکثر زمان ها حاوی سدیم لوریل سولفات(SLS) و سدیم لوریل اتر سولفات(SLES) صابون فارغ از سدیم لوریل سولفات می باشند. سدیم لوریل سولفات دراکثر محصولات شویندهها نظیر مایع ظرفشویی و پاک کنندههای صنعتی (کارواش و کف شورها و بر طرف کننده روغن) و در بیش از ۹۰٪ مواد بهداشتی و پاک کننده بدن و سر ازقبیل خمیر دندان، صابون، شامپو، کرم ولوسیون چه به شکل مایع یا این که غیرمایع جهت زدودن چربی به عنوان ماده کف کننده و پاک کننده وامولسیون کننده مواد چسبنده بکار می رود و جزو مواد نخستین آرایشی و داروئی است.