آب اکسیژنه هیدروژن پروکسید – آب اکسیژنه یا هیدروژن پروکسید با قیمت مناسب

در همین پروسه یکی از از مشتقات آنتراکینون نظیر ۲- اتیل آنترا هیدروکینون، بر اثر واکنش اساسی هیدروژن در مجاورت کاتالیزور پالادیم به اتیل آنتراکینون تبدیل می شود. بر اساس طراحی شرکت «کیمیا پترو» که بخشهای مهندسی شالوده آن نیز تا حد لطف جلو رفته، قراراست همین کمپانی پیاله ۱۸ ماه واحد ساخت آب اکسیژنهای اهمیت گنجایش تولید ۲۵ هزار تن در سال در استان قزوین راهاندازی کند، که مطلقا انقلاب بزرگی در ایجاد این جنس با در کشور و حتی منطقه محسوب میشود. بر اثر حرارت و گرما ممکن هست آب اکسیژنه منفجر شود. آب اکسیژنه یا این که هیدروژن پراکسید یک ماده ناپایدار میباشد و در حضور نور به آرامی جداسازی میشود. آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید اساسی فرمول شیمیایی H2O2 اکسنده ایی رایج میباشد که به عنوان سپید کننده گزینه استفاده قرار می گیرد. آب اکسیژنه گرید آزمایشگاهی، شامل محلولهای ۳۰ درصد وزنی است. پراکسید هیدروژن بدست آمده را به وسیله تقطیر در دمای بالا و فشار ذیل به شتاب قطع می کنند، آن گاه محلول رقیق پراکسید هیدروژن را در فشار اندک تقطیر می نمایند تا محلول آب اکسیژنه ۳۰ % وزنی بدست آید. حتی می توان به وسیله تقطیر، غلظت آب اکسیژنه را تا ۹۹ درصد وزنی ارتقاء داد. اگر مدت زیادی آب اکسیژنه را انبار کنند، کاملاً جزء‌جزء‌کردن و تبدیل طرز تهیه و تنظیم آب اکسیژنه 3 درصد به آب میگردد. هیدروژن پراکسید در طول مدت و گذر زمانه به آب و اکسیژن جداسازی می شود. زمانی که آب اکسیژنه به تیتر یک عامل کاهنده عمل میکند، گاز اکسیژن هم تولید میشود. به گزارش ایسنا بنابر اعلام نشریه علمی جهان شیمی فیزیک، اسید سولفوریک یکی از از پرمصرف ترین مواد شیمیایی صنعتی ایجاد شده در جهان شیمی است. بازرگانی صدرا شیمی تامین کننده هیدروژن پراکسید پاشا و اهل ایران جهت مصارف خوراکی و صنعتی اساسی بالاترین میزان مرغوب بودن و پایین ترین ارزش آب آب اکسیژنه در چه جاهایی کاربرد دارد اکسیژنه می باشد.